Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego […]

HACCP CO TO JEST

CO TO JEST HACCP ? HACCP  –  Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli  HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS        ocena, analiza, kontrola zagrożenia CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki POINTS punkty, miejsca, postępowanie  HACCP zagadnienia podstawowe .doc Powrót do strony HACCP OnLine Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

ROZ (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZ. (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZPORZĄDZENIE ROZ. (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego […]

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Najważniejszym urządzeniem w kuchni jest nóż. Aby kucharz miał zadowolenie ze swoich narzędzi potrzeba jeszcze wiele czynników o których jeszcze nie wiele się mówi. Wiele miejsca poświęca się tematyce urządzeń kuchennych i procesów technologicznych kuchni zbiorowego żywienia. Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Ja chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze […]

https://haccp-dokumenty.pl