Procedury SARS CoV2 COVID 19

Procedury SARS CoV 2 COVID 19

Procedury SARS CoV2 COVID 19 nie wynikają z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych. Procedury SARS CoV 2 COVID 19 W sytuacji pandemii dodatkowe wymagania dla pracodawców i pracowników narzuca Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego… Czytaj dalej

Projekt Technologiczny Zakładu

Projekt Technologiczny Zakładu

Projekt Technologiczny Zakładu  Witam opracuję Projekt Technologiczny Zakładu. Do wszystkich, którzy planują uruchomić własną działalność gospodarczą. Z doświadczenia wiem, że większość przy otwieraniu zakładu w pierwszej kolejności zwraca się do zakładu projektowego – budowlanego, aby opracowali projekt budynku / pomieszczeń. Jednocześnie należy się zwrócić do kogoś, kto opracuje projekt technologiczny… Czytaj dalej

HACCP co to znaczy

HACCP Gastronomia

HACCP co to znaczy HACCP co to znaczy System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie… Czytaj dalej

HACCP GMP/GHP Spis treści Gastronomii z półproduktów

HACCP GMP/GHP Spis treści Gastronomii z półproduktów

HACCP GMP/GHP Spis treści Gastronomii z półproduktów Przykładowy spis treści HACCP GMP/GHP Gastronomii z półproduktów. W dokumentacji jest wszystko, co wymaga Sanepid.  Księga HACCP / System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius + GMP/Dobra Praktyka Produkcyjna +GHP / Dobra praktyka Higieniczna + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochrona przed Szkodnikami… Czytaj dalej

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić… Czytaj dalej

Obecności akryloamidu w żywności

Obecności akryloamidu w żywności Na dzień dzisiejszy należy przeprowadzić zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Zakłady w których sprzedawane są frytki muszą to zrobić, aby nie czepiał się sanepid.

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści Przedstawiam przykładowy spis treści, który występuję w dokumentacji dla gastronomii, w której posiłki przygotowuje się od surowca, zakład prowadzi również catering. W dokumencie jest wszystko, co wymaga sanepid od zakładu, w tym urządzenia chłodnicze, jako CCP1. W zależności od rodzaju zakładu ( np: Restauracja /… Czytaj dalej

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w… Czytaj dalej

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST HACCP CO TO JEST HACCP Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli  HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki POINTS punkty, miejsca, postępowanie  Jest to system polegający na identyfikacji… Czytaj dalej

ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych

ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych, uwzględniając w szczególności… Czytaj dalej