HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST HACCP Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli  HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki POINTS punkty, miejsca, postępowanie  HACCP CO TO JEST Jest to system polegający na identyfikacji i ocenie ZAGROŻEŃ, związanych z … Dowiedz się więcej

7 zasad HACCP

7 zasad HACCP Przed wdrożeniem w zakładzie systemu HACCP, należy wprowadzić GMP/GHP, stanowi to podstawę do  kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności. 7 zasad HACCP Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich … Dowiedz się więcej

System HACCP

System HACCP System HACCP dokumentacja ma 7 zasad, punkty krytyczne, opracowane pod potrzeby sanepidu.  Jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności … Dowiedz się więcej

Projekt Technologiczny Zakładu

Projekt Technologiczny Zakładu

Projekt Technologiczny Zakładu  Do wszystkich, którzy planują uruchomić własną działalność gospodarczą. Z doświadczenia wiem, że większość przy otwieraniu zakładu w pierwszej kolejności zwraca się do zakładu projektowego – budowlanego, aby opracowali projekt budynku / pomieszczeń. Jednocześnie należy się zwrócić do kogoś, kto opracuje projekt technologiczny zakładu, pod kontem przepisów z zakresu systemu HACCP (Analiza Zagrożeń … Dowiedz się więcej

HACCP co to znaczy

,HACCP co to znaczy System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie … Dowiedz się więcej

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści Przykładowy spis treści. W zależności od rodzaju zakładu ( np: Bar/ Pizzeria / Fast food/ Bufet itd.) z cateringiem lub bez a w szczególności  Menu, dokumentacja może się różnić a co za tym idzie spis treści tak samo.    HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści Przykładowy … Dowiedz się więcej

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór  Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności. System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń … Dowiedz się więcej

CO to jest HACCP

CO to jest HACCP WPROWADZENIE Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego przewidzianymi w … Dowiedz się więcej

Procedury SARS CoV2 COVID 19

Procedury SARS CoV2 COVID 19 nie wynikają z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych. Procedury SARS CoV 2 COVID 19

W sytuacji pandemii dodatkowe wymagania dla pracodawców i pracowników narzuca Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,  Po zakupie HACCP GHP GMP wyśle procedury gratis / wyślij e-maila z prośbą o wysłanie procedur. 

Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19
Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19

Spis treści: Procedury SARS CoV2 COVID 19 : 

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS – CoV – 2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych. 2
I. INFORMACJE OGÓLNE 2
II. SZTABY KRYZYSOWE I ŹRÓDŁO INFORMACJI 3
III. SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA 4
IV. DZIAŁANIA RÓWNOLEGŁE 6

Załączniki: 

Dowiedz się więcej

Obecności akryloamidu w żywności

Obecności akryloamidu w żywności   Na dzień dzisiejszy należy przeprowadzić zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Zakłady w których sprzedawane są frytki muszą to zrobić, aby nie czepiał się sanepid.

HACCP GHP/GMP dla Gastronomii od surowca spis treści

HACCP GHP/GMP dla Gastronomii od surowca spis treści Przedstawiam przykładowy spis treści, który występuję w dokumentacji dla gastronomii, w której posiłki przygotowuje się od surowca, zakład prowadzi również catering.  HACCP GHP/GMP dla Gastronomii od surowca spis treści W zależności od rodzaju zakładu ( np: Restauracja / Bar/ Garmażerka/ Pizzeria / Szkoła / Przedszkole / Food … Dowiedz się więcej

ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych

ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych  ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I, PRZEPISY OGÓLNE  Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych, uwzględniając w szczególności następujące zasady: (a) główna odpowiedzialność … Dowiedz się więcej

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP   Najważniejszym urządzeniem w kuchni jest nóż. Aby kucharz miał zadowolenie ze swoich narzędzi potrzeba jeszcze wiele czynników o których jeszcze nie wiele się mówi. Wiele miejsca poświęca się tematyce urządzeń kuchennych i procesów technologicznych kuchni zbiorowego żywienia. Ja chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze urządzenie w pracy kucharza jakim jest … Dowiedz się więcej

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS ZALECANE MĘDZYNARODOWE ZASADY POSTĘPOWANIA OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI SEKCJA I – CELE SEKCJA II – ZAKRES, WYKORZYSTANIE I DEFINICJE  2.1. ZAKRES 2.2. WYKORZYSTANIE 2.3. DEFINICJE SEKCJA III- PRODUKCJA WSTĘPNA 3.1. HIGIENA ŚRODOWISKA 3.2. HIGIENA I PRODUKCJA W ŹRÓDŁACH POŻYWIENIA 3.3. PRODUKCJA, PRZECHOWYWANIE l TRANSPORT 3.4. CZYSZCZENIE, OBSŁUGA I HIGIENA PERSONELU PODCZAS PRODUKCJI … Dowiedz się więcej