Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w… Czytaj dalej

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST HACCP CO TO JEST HACCP Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli  HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki POINTS punkty, miejsca, postępowanie  Jest to system polegający na identyfikacji… Czytaj dalej

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZPORZĄDZENIE ROZ. (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora… Czytaj dalej

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Najważniejszym urządzeniem w kuchni jest nóż. Aby kucharz miał zadowolenie ze swoich narzędzi potrzeba jeszcze wiele czynników o których jeszcze nie wiele się mówi. Wiele miejsca poświęca się tematyce urządzeń kuchennych i procesów technologicznych kuchni zbiorowego żywienia. Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Ja… Czytaj dalej

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS ZALECANE MĘDZYNARODOWE ZASADY POSTĘPOWANIA OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI HACCP według CODEX ALIMENTARIUS SEKCJA I – CELE SEKCJA II – ZAKRES, WYKORZYSTANIE I DEFINICJE HACCP według CODEX ALIMENTARIUS 2.1. ZAKRES 2.2. WYKORZYSTANIE 2.3. DEFINICJE SEKCJA III- PRODUKCJA WSTĘPNA 3.1. HIGIENA ŚRODOWISKA 3.2. HIGIENA I PRODUKCJA W ŹRÓDŁACH POŻYWIENIA… Czytaj dalej