Opublikowano Dodaj komentarz

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

1. WPROWADZENIE

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w zakresie higieny żywności pochodzenia zwierzęcego przewidzianymi w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 (2).

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Wspomniane
Wymogi składają się na tzw. programy warunków wstępnych (zob. definicja w dodatku 1) funkcjonujące
w kontekście międzynarodowym (np. WHO, FAO, kodeks, ISO).
Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze są zobowiązane  Czytaj dalej Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Opublikowano Dodaj komentarz

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST

HACCP Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli 

  • HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta
  • ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia
  • CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu
  • CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki
  • POINTS punkty, miejsca, postępowanie 

Jest to system polegający na identyfikacji i ocenie ZAGROŻEŃ, związanych z różnymi fazami procesu produkcji i obrotu wyrobami rolno – spożywczymi, pozwalający określić niezbędne środki dla opanowania ZAGROŻEŃ w celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego geneza haccp  Czytaj dalej HACCP CO TO JEST

Opublikowano Dodaj komentarz

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZPORZĄDZENIE ROZ. (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł 1

Zakres

  1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora

spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych, uwzględniając w szczególności

następujące zasady: Czytaj dalej ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Opublikowano Dodaj komentarz

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Najważniejszym urządzeniem w kuchni jest nóż. Aby kucharz miał zadowolenie ze swoich narzędzi potrzeba jeszcze wiele czynników o których jeszcze nie wiele się mówi.

Wiele miejsca poświęca się tematyce urządzeń kuchennych i procesów technologicznych kuchni zbiorowego żywienia.

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Ja chciałbym zwrócić uwagę na najważniejsze urządzenie w pracy kucharza jakim jest nóż. Sprawa niby błacha ale jednak bardzo poważna. Czytaj dalej Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Opublikowano Dodaj komentarz

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

ZALECANE MĘDZYNARODOWE ZASADY POSTĘPOWANIA OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

SEKCJA I – CELE Czytaj dalej HACCP według CODEX ALIMENTARIUS