Procedury SARS CoV2 COVID 19

Procedury SARS CoV2 COVID 19 nie wynikają z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych. Procedury SARS CoV 2 COVID 19

W sytuacji pandemii dodatkowe wymagania dla pracodawców i pracowników narzuca Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,  Po zakupie HACCP GHP GMP wyśle procedury gratis / wyślij e-maila z prośbą o wysłanie procedur. 

Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19
Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19

Spis treści: Procedury SARS CoV2 COVID 19 : 

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS – CoV – 2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych. 2
I. INFORMACJE OGÓLNE 2
II. SZTABY KRYZYSOWE I ŹRÓDŁO INFORMACJI 3
III. SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA 4
IV. DZIAŁANIA RÓWNOLEGŁE 6

Załączniki: 

Dowiedz się więcej