ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych

ROZ (WE) W Sprawie Higieny Środków Spożywczych 

haccp-dokumenty.pl
1354 opinie
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.97 / 5
Ocena produktów 4.95 / 5

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZDZIAŁ I, PRZEPISY OGÓLNE 

Artykuł 1

Zakres

  1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora

spożywczego w zakresie higieny środków spożywczych, uwzględniając w szczególności

następujące zasady:

(a) główna odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności spoczywa na przedsiębiorstwie

sektora spożywczego;

(b) niezbędne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach całego łańcucha

produkcji żywności, począwszy od produkcji podstawowej;

(c) istotne jest, w odniesieniu do żywności, która nie może być bezpiecznie

przechowywana w temperaturze otoczenia, w szczególności żywności zamrożonej,

utrzymanie zimnego łańcucha;

(d) ogólne zastosowanie procedur opartych na zasadach HACCP, wraz z zastosowaniem

dobrej praktyki higieny, powinno wzmocnić odpowiedzialność przedsiębiorstw sektora

spożywczego;

(e) wytyczne do dobrej praktyki są ważnym instrumentem mającym na celu pomoc

przedsiębiorstwom sektora spożywczego na wszystkich szczeblach łańcucha produkcji

żywności w zakresie zachowania zgodności z zasadami higieny żywności oraz ze

stosowaniem zasad HACCP;

(f) niezbędne jest ustanowienie kryteriów mikrobiologicznych i wymogów kontroli

temperatury opartych na naukowej ocenie ryzyka;

(g) niezbędne jest zapewnienie, że przywożona żywność podlega przynajmniej takim

samym normom higieny jak żywność produkowana we Wspólnocie, lub normom

równoważnym.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich etapów produkcji,

przetwarzania i dystrybucji żywności oraz do wywozu, bez uszczerbku dla bardziej

szczegółowych wymogów odnoszących się do higieny żywności.

  1. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do:

(a) produkcji podstawowej na własny domowy użytek;

(b) domowego przygotowywania, przetwarzania lub składowania żywności na własny

domowy użytek;

(c) bezpośrednich dostaw, dokonywanych przez producenta, małych ilości surowców do 7 konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio

zaopatrującego konsumenta końcowego;

(d) punktów odbioru oraz garbarni, które wchodzą w zakres definicji przedsiębiorstwa

sektora spożywczego jedynie z powodu przetwarzania surowca do produkcji żelatyny

lub kolagenu.

  1. Państwa Członkowskie ustanawiają, na mocy prawa krajowego, przepisy regulujące

działalność określoną w ust. 2 lit. c). Takie przepisy krajowe zapewniają osiągnięcie celów

niniejszego rozporządzenia.

Czytaj więcej pobierz dokument za darmo.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852.2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w Sprawie Higieny Środków Spożywczych .pdf

Powrót do strony HACCP On-Line

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Dodaj komentarz