Procedury SARS CoV2 COVID 19

Procedury SARS CoV2 COVID 19 nie wynikają z Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius w Zakresie Produkcji i Dystrybucji Artykułów Spożywczych. Procedury SARS CoV 2 COVID 19

W sytuacji pandemii dodatkowe wymagania dla pracodawców i pracowników narzuca Główny Inspektor Sanitarny i Minister Zdrowia.

Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,  Po zakupie HACCP GHP GMP wyśle procedury gratis / wyślij e-maila z prośbą o wysłanie procedur. 

Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19
Procedury SARS–CoV–2 / COVID-19

Spis treści: Procedury SARS CoV2 COVID 19 : 

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS – CoV – 2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych. 2
I. INFORMACJE OGÓLNE 2
II. SZTABY KRYZYSOWE I ŹRÓDŁO INFORMACJI 3
III. SZCZEGÓŁY POSTĘPOWANIA 4
IV. DZIAŁANIA RÓWNOLEGŁE 6

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 – LISTA PYTAŃ do osoby która miała kontakt z osobą zakażoną / podejrzaną o zakażenie / na kwarantannie 9

2. Załącznik nr 2 – KARTA PYTAŃ PODSTAWOWYCH 9 

3. Załącznik nr 3 – LISTA OSÓB z którymi pracownik miał bliski kontakt w zakładzie pracy 9

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRACOWNIKOM 10

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA KLIENTÓW 11

PROCEDURA ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W CELU UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 12

PROCEDURA ZAKRYWANIA NOSA I UST PRACOWNIKÓW W CELU UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA I

ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSEM 13

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U PRACOWNIKA 14

PROCEDURA I DEZYNFEKCJI STOLIKÓW KONSUMENCKICH I BLATU BAROWEGO W CELU UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 15

PROCEDURA I DEZYNFEKCJA KLAMEK W CELU UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM 16

PROCEDURA ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW W CELU UNIKNIĘCIA ZAKAŻENIA I ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSEM 17

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZIDENTYFIKOWANIA, PRZEZ OBSŁUGĘ ZAKŁADU, OSOBY POSIADAJĄCEJ SYMPTOMY ZAKAŻENIA 18

PROCEDURA ZWIĄZANA Z ZAGROŻENIEM ZARAŻENIA SIĘ I ROSPRZESTRZENIANIEM KORONAWIRUSA PRZY UŻYTKOWANIU W CZASIE PRACY TELEFONU KOMÓRKOWEGO 19

Zobacz Opinie Klientów po zakupie

Powrót do strony HACCP On-Line

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Dodaj komentarz