System HACCP dla Małej Gastronomii wzór

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór 

haccp-dokumenty.pl
1231 opinii
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.96 / 5
Ocena produktów 4.94 / 5

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór

Przykładowy spis treści w dokumentacji HACCP dla Małej Gastronomii.

Spis treści.
Zakres działalności zakładu 4
Identyfikacja Zakładu 5
Wykaz przygotowywanych potraw 6
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 7

HACCP Mała Gastronomia wzór Kup On-Line
haccp-dokumenty.pl

Plan HACCP GMP/GHP wzór

W zakupionej dokumentacji proszę zwrócić uwagę na:

  1. Ilość lodówek / urządzeń chłodniczych

Sprawdzić i wpisać:

  1. Pomieszczenia
  2. Maszyny i urządzenia
  3. Potrawy podajemy w
  4. Zatrudniamy pracowników
  5. Woda z buli PET czy sieci wodociągowej?
  6. Prowadzimy działalność sezonową czy całoroczną?
  7. Proszę zwrócić uwagę na wykaz sprzedawanych potraw

Zweryfikować i wpisać swoje potrawy podawane do konsumpcji.
Przykładowy spis treści.
Identyfikacja zakładu

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 8
Ogólny opis systemu HACCP 9
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 10
Autokształty z zakresu aplikacji 12
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 13
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 14
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 15
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 16
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 17
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec 18
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 18
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 19
Instrukcja / Analiza istotnych zagrożeń procesów produkcyjnych 20
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 21
Arkusza identyfikacji zagrożeń przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 21
Arkusz identyfikacji zagrożeń i ocena zagrożeń procesów technologicznych cd 1 22
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 23
Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty 24
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 25
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 26
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo. 27
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 28
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcia artykułów spożywczych CP1 28
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie artykułów spożywczych CCP1 29
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 30
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie artykułów spożywczych CP1 30
Instrukcja monitorowania, przechowywania magazynowego artykułów spożywczych CCP1 31
Instrukcja monitorowania zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 32
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 33
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 34
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 35
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych CP1 35
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie artykułów spożywczych w CCP1 35
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 36
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 37
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 37
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 38
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 39
Powołanie audytora 40
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 41
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania zasad 1 – 6 42
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 42

Strona współpracująca ➡ HACCP od Mietka

Jeśli nie jesteś w stanie podać dokumentacji, indywidualnej dla swojego zarządu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefon 690 664 002 lub wysłać e-mail:  HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2/3 dni po złożeniu zamówienia na e-mail podanego w zamówieniu.

System, HACCP, dla, Małej, Gastronomii, wzór, pdf, Mała, Gastronomia

Dodaj komentarz