HACCP Szkolenie

HACCP Szkolenie

HACCP Szkolenie

Największy błąd jaki może zrobić Właściciel Zakładu, to kupić dokumentację HACCP GHP / GMP wydrukowaną. Po jakimś czasie przychodzi Sanepid, każe wprowadzić zmiany i wtedy jesteśmy w kropce. Wprowadzamy nowe potrawy a dokumentacji HACCP nie możemy zmienić. HACCP Szkolenie

Tu jest dokumentacja potrzebna do szkolenia dla właścicieli zakładów i tych co chcą poznać przepisy i inne aspekty do Systemu HACCP, GHP / GMP dla Gastronomii Sklepu Spożywczego Restauracji i innych zakładów gastronomicznych w formie pdf, do pobrania za darmo.

Dokumenty pobrane ogólnodostępne i udostępnione w jednym miejscu.

Dokumenty HACCP do pobrania za darmo

    

CODEX ALIMENTARIUS OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI PL .pdf 

Co to jest system HACCP .pdf

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w Sprawie Bezpieczeństwa Żywności .pdf

Zasady GHP GMP oraz system HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy .pdf

Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego .pdf

Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. poradnik dal kierujących zakładem .pdf

System HACCP .pdf

SYSTEM HACCP, TRUDNE PYTANIA – PROSTE ODPOWIEDZI .pdf

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852.2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w Sprawie Higieny Środków Spożywczych .pdf

Przewodnik HACCP dla przechowywania warzyw i owoców .pdf

Przewodnik HACCP .pdf

Przewodnik GHP_GMP .pdf

Przewodnik do wdrażania zasad GHP GMP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego .pdf

Przewodnik do wdrażania zasad GHP GMP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego(1) .pdf

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HACCP I ZASADY JEGO WDRAŻANIA (PREZENTACJA) .pdf

NADZÓR NAD SYSTEMEM HACCP SPRAWUJĄ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ HACCP Szkolenie

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

Przykład ksiąg: Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć:

  1. Przykładowa Księgę HACCP według Codex Alimentarius.pdf
  2. Przykładowa Księgę GHPGMP (Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Produkcyjna).pdf
  3. Przykładowa Księgę Mycia i Dezynfekcji Zakładu.pdf
  4. Przykładowa Księga Ochrony przed szkodnikami Gastronomia (gryzoniami owadami).pdf
  5. Przykładowa Księgę Procedur Systemowych.pdf

 

Dodaj komentarz