HACCP Szkolenie

HACCP Szkolenie

Odznaka zaufania

HACCP Szkolenie

Największy błąd jaki może zrobić Właściciel Zakładu, to kupić dokumentację HACCP GHP / GMP wydrukowaną. Po jakimś czasie przychodzi Sanepid, każe wprowadzić zmiany i wtedy jesteśmy w kropce. Wprowadzamy nowe potrawy a dokumentacji HACCP nie możemy zmienić. HACCP Szkolenie

Tu jest dokumentacja potrzebna do szkolenia dla właścicieli zakładów i tych co chcą poznać przepisy i inne aspekty do Systemu HACCP, GHP / GMP dla Gastronomii Sklepu Spożywczego Restauracji i innych zakładów gastronomicznych w formie pdf, do pobrania za darmo.

Dokumenty pobrane ogólnodostępne i udostępnione w jednym miejscu.

Dokumenty HACCP do pobrania za darmo

    

CODEX ALIMENTARIUS OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI PL .pdf 

Co to jest system HACCP .pdf

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej w Sprawie Bezpieczeństwa Żywności .pdf

Zasady GHP GMP oraz system HACCP jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Poradnik dla przedsiębiorcy .pdf

Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego .pdf

Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. poradnik dal kierujących zakładem .pdf

System HACCP .pdf

SYSTEM HACCP, TRUDNE PYTANIA – PROSTE ODPOWIEDZI .pdf

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 852.2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w Sprawie Higieny Środków Spożywczych .pdf

Przewodnik HACCP dla przechowywania warzyw i owoców .pdf

Przewodnik HACCP .pdf

Przewodnik GHP_GMP .pdf

Przewodnik do wdrażania zasad GHP GMP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego .pdf

Przewodnik do wdrażania zasad GHP GMP i systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego(1) .pdf

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU HACCP I ZASADY JEGO WDRAŻANIA (PREZENTACJA) .pdf

NADZÓR NAD SYSTEMEM HACCP SPRAWUJĄ ORGANY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ I INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ HACCP Szkolenie

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

Księga HACCP + GMP/ GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna + Dobra praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochroną przed Szkodnikami (gryzoniami, owadami)

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość.

Razem z zamówioną dokumentacją wysyłam instrukcję postępowania po zakupie, opisującą jak dostosować ja do potrzeb własnego zakładu, aby była zgodna z rzeczywistością.

Ma tylko jeden punkt krytyczny CCP1 – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Zobacz ➡ Opinie Klientów wystawione po zakupie, wpisy tekstowe nie tylko gwiazdki.

Spis treści ➡ HACCP GMP/GHP Gastronomii z półproduktów

Spis treści ➡ Gastronomia posiłki w oparciu od surowca HACCP GHP/GMP

Więcej wiadomości czytaj na stronie ➡ HACCP Forum

Strona współpracująca ➡ HACCP od Mietka

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Przed wdrożeniem w zakładzie systemu HACCP, należy wprowadzić GMP/GHP, stanowi to podstawę do  kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *