HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

haccp-dokumenty.pl
1172 opinie
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.96 / 5
Ocena produktów 4.94 / 5

Przykładowy spis treści. W zależności od rodzaju zakładu ( np: Bar/ Pizzeria / Fast food/ Bufet itd.) z cateringiem lub bez a w szczególności  Menu, dokumentacja może się różnić a co za tym idzie spis treści tak samo. 

 

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

Przykładowy spis treści.

HACCP dokumenty Kup On-Line

Profil zakładu 4
Identyfikacja Zakładu 5
Wykaz przygotowywanych potraw 6
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 7
GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 8
Instrukcja kupna artykułów spożywczych potrzebnych do produkcji. 8
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 8
Instrukcja przyjęcia i ocena artykułów spożywczych trwałych mikrobiologicznie. 9
Instrukcja przyjęcia i ocena artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie. 9
Magazynowanie i postępowanie z towarem 10
Instrukcja przechowywania artykułów spożywczych trwałych mikrobiologicznie. 10
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 10
Instrukcja przechowywania artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie. 10
Procesy obróbki 11
Instrukcja kontroli procesów technologicznych 11
Instrukcja pobrania do produkcji półproduktów 11
Instrukcja rozmrażania surowców / półproduktów 11
Instrukcja obróbki wtórnej / czystej 12
Instrukcja obróbki warzyw i owoców 12
Instrukcja obróbki jaj 12
Instrukcja obróbki termicznej. 13
Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy 13
Instrukcja obróbki termicznej frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 13
Instrukcja monitorowania, wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu 14
Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy 15
Instrukcja schładzania potraw, które są przeznaczone do przechowywania w lodówce 15
Instrukcja przechowywania w witrynie chłodniczej 15
Instrukcja bemary / podgrzewacze 15
Instrukcja serwis posiłków 16
Instrukcja sprzedaży potraw na wynos 16
Instrukcja dostawa potraw do odbiorcy indywidualnego 16
Instrukcja dystrybucji potraw do sklepów 17
Instrukcja cateringu potraw do szkół, przedszkoli, zakładów 17
Instrukcja odopadki pokonsumpcyjne 17
Transport wewnętrzny i dystrybucja potraw 18
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 18
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 19
Plan HACCP 20
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 20
Ogólny opis systemu HACCP 21
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 22
Autokształty z zakresu aplikacji 24
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 25
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 26
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 27
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 28
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 29
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec 30
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 30
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 31
Instrukcja / Analiza istotnych zagrożeń procesów produkcyjnych 32
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 33
Arkusza identyfikacji zagrożeń przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 33
Arkusz identyfikacji zagrożeń i ocena zagrożeń procesów technologicznych cd 1 34
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 35
Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty 36
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 37
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 38
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo. 39
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 40
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcia artykułów spożywczych CP1 40
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie artykułów spożywczych CCP1 41
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 42
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie artykułów spożywczych CP1 42
Instrukcja monitorowania, przechowywania magazynowego artykułów spożywczych CCP1 43
Instrukcja monitorowania zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 44
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 45
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 46
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 47
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych CP1 47
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie artykułów spożywczych w CCP1 47
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 48
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 49
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 49
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 50
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 51
Powołanie audytora 52
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 53
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania zasad 1 – 6 54
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 54
GHP- Dobra Praktyka Higieniczna 55
Instrukcja przy pracy z żywnością. 55
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 56
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 57
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 58
Maszyny i urządzenia 59
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 60
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 61
Użytkowanie urządzenia: 61
Procesy mycia w dezynfekcji 62
Magazynowanie preparatów. 62
Mycie i dezynfekcja 63
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie 64
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 65
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń 66
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 67
Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 68
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 69
Karta Kontroli sanitarna samochodu 70
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 71
Zaopatrzenie w wodę 72
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 72
Karta kontroli badań wody. 72
Odpady żywnościowe 73
Instrukcja odpady żywnościowe 73
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 74
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 75
Instrukcja higieny personelu 76
Instrukcja higieny osobistej pracowników 77
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 78
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 79
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 80
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 81
Szkolenie personelu 82
Instrukcja szkolenia personelu 82
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 83

HACCP Wymagania Sanepid

Księga HACCP Według „Codex Alimentarius” + GMP/ GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna + Dobra praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochroną przed Szkodnikami (gryzoniami, owadami)

Dodatkowo powinni Państwo dołączyć do MENU wykaz/listę alergenów. Informacje te muszą być dobrze widoczne dla konsumentów. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…),

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość.

Po opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo dokumentacje w formie Word doc. W pierwszej kolejności należy zapisać plik na komputerze (będzie to wersja oryginalna do wykorzystania w przyszłości) i utworzyć z niego wersję nr 2, na tym pliku pracować, wszystko przeczytać i zweryfikować,

Proszę obejrzeć plik wideo MP4 na mojej stronie ➡  „Uzupełnienie dokumentacji po zakupie

Dokumentacje dostosować do własnych potrzeb. Jeśli są jakieś uwagi proszę poprawić.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem zakładu.

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

Proszę zwrócić uwagę na:

Ilość lodówek / urządzeń chłodniczych
Sprawdzić i wpisać:
pomieszczenia
maszyny i urządzenia
potrawy podajemy w
zatrudniamy pracowników
woda z buli PET czy sieci wodociągowej?
prowadzimy działalność sezonową czy całoroczną?
Proszę zwrócić uwagę na wykaz sprzedawanych potraw

Ma tylko jeden punkt krytyczny CCP1 – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.

Powrót do strony zakupów ➡ Kup On-Line

Strona współpracująca ➡ HACCP od Mietka

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu. 

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

Dodaj komentarz