HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

haccp-dokumenty.pl
426 opinii
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.98 / 5
Ocena produktów 4.96 / 5

Przykładowy spis treści. W zależności od rodzaju zakładu ( np: Bar/ Pizzeria / Fast food/ Bufet itd.) z cateringiem lub bez a w szczególności  Menu, dokumentacja może się różnić a co za tym idzie spis treści tak samo. 

HACCP GMP/GHP Spis treści Gastronomii z półproduktówHACCP GMP/GHP Spis treści Gastronomii z półproduktów

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

W zakupionej dokumentacji proszę zwrócić uwagę na:

  1. Ilość lodówek / urządzeń chłodniczych

Sprawdzić i wpisać:

  1. Pomieszczenia
  2. Maszyny i urządzenia
  3. Potrawy podajemy w
  4. Zatrudniamy pracowników
  5. Woda z buli PET czy sieci wodociągowej?
  6. Prowadzimy działalność sezonową czy całoroczną?
  7. Proszę zwrócić uwagę na wykaz sprzedawanych potraw

Zweryfikować i wpisać swoje potrawy podawane do konsumpcji.

Przykładowy spis treści.

Identyfikacja zakładu
Zakres działalności zakładu 4
Identyfikacja Zakładu 5
Wykaz przygotowywanych potraw 6
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 7

HACCP dokumenty Kup On-LinePlan HACCP wzór

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 8
Ogólny opis systemu HACCP 9
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 10
Autokształty z zakresu aplikacji 12
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 13
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 14
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 15
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 16
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 17
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, którym należy zapobiec 18
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 18
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 19
Instrukcja / Analiza istotnych zagrożeń procesów produkcyjnych 20
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 21
Arkusza identyfikacji zagrożeń przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 21
Arkusz identyfikacji zagrożeń i ocena zagrożeń procesów technologicznych cd 1 22
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 23
Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty 24
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 25
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 26
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo. 27
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 28
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcia artykułów spożywczych CP1 28
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie artykułów spożywczych CCP1 29
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 30
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie artykułów spożywczych CP1 30
Instrukcja monitorowania, przechowywania magazynowego artykułów spożywczych CCP1 31
Instrukcja monitorowania zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 32
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 33
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 34
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 35
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Przyjęcie artykułów spożywczych CP1 35
Arkusz zagrożeń, przyczyn, kontroli oraz zapobieganie – Magazynowanie artykułów spożywczych w CCP1 35
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 36
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 37
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 37
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 38
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 39
Powołanie audytora 40
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 41
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania zasad 1 – 6 42
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 42

Księga GMP/GHP wzór 

Dobra Praktyka Produkcyjna/ Dobra Praktyka Higieniczna

Instrukcja kupna artykułów spożywczych potrzebnych do produkcji. 43
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 43
Instrukcja przyjęcia i ocena artykułów spożywczych trwałych mikrobiologicznie. 44
Instrukcja przyjęcia i ocena artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie. 44
Magazynowanie i postępowanie z towarem 45
Instrukcja przechowywania artykułów spożywczych trwałych mikrobiologicznie. 45
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 45
Instrukcja przechowywania artykułów spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie. 45
Procesy obróbki 46
Instrukcja kontroli procesów technologicznych 46
Instrukcja pobrania do produkcji półproduktów 46
Instrukcja rozmrażania surowców / półproduktów 46
Instrukcja obróbki wtórnej / czystej 47
Instrukcja obróbki warzyw i owoców 47
Instrukcja obróbki jaj 47
Instrukcja obróbki termicznej. 48
Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy 48
Instrukcja obróbki termicznej frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 48
Instrukcja monitorowania, wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu 49
Instrukcja obróbki końcowej / komponowanie potrawy 50
Instrukcja schładzania potraw, które są przeznaczone do przechowywania w lodówce 50
Instrukcja bemary / podgrzewacze 50
Instrukcja serwis posiłków 51
Instrukcja przechowywania w witrynie chłodniczej 51
Instrukcja sprzedaży potraw na wynos 51
Instrukcja odopadki pokonsumpcyjne 51
Transport wewnętrzny i dystrybucja potraw 52
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 52
Instrukcja dostawa potraw do odbiorcy indywidualnego 52
Instrukcja dystrybucji potraw do sklepów 52
Instrukcja cateringu potraw do szkół, przedszkoli, zakładów 53
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 54
Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 55
Instrukcja przy pracy z żywnością. 56
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 57
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 58
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 59
Maszyny i urządzenia 60
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 61
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 62
Użytkowanie urządzenia: 62
Procesy mycia w dezynfekcji 63
Magazynowanie preparatów. 63
Mycie i dezynfekcja 64
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie 65
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 66
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń 67
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 68
Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 69
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 70
Karta Kontroli sanitarna samochodu 71
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 72
Zaopatrzenie w wodę 73
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 73
Karta kontroli badań wody. 73
Odpady żywnościowe 74
Instrukcja odpady żywnościowe 74
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 75
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 76
Instrukcja higieny personelu 77
Instrukcja higieny osobistej pracowników 78
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 79
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 80
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 81
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 82
Szkolenie personelu 83
Instrukcja szkolenia personelu 83
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 84

HACCP Wymagania Sanepid

Księga HACCP Według „Codex Alimentarius” + GMP/ GHP (Dobra Praktyka Produkcyjna + Dobra praktyka Higieniczna) + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochroną przed Szkodnikami (gryzoniami, owadami)

Dodatkowo powinni Państwo dołączyć do MENU wykaz/listę alergenów. Informacje te muszą być dobrze widoczne dla konsumentów. Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (…),

Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość.

Po opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo dokumentacje w formie Word doc. W pierwszej kolejności należy zapisać plik na komputerze (będzie to wersja oryginalna do wykorzystania w przyszłości) i utworzyć z niego wersję nr 2, na tym pliku pracować, wszystko przeczytać i zweryfikować,

Proszę obejrzeć plik wideo MP4 na mojej stronie ➡  „Uzupełnienie dokumentacji po zakupie

Dokumentacje dostosować do własnych potrzeb. Jeśli są jakieś uwagi proszę poprawić.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem zakładu.

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

Proszę zwrócić uwagę na:

Ilość lodówek / urządzeń chłodniczych
Sprawdzić i wpisać:
pomieszczenia
maszyny i urządzenia
potrawy podajemy w
zatrudniamy pracowników
woda z buli PET czy sieci wodociągowej?
prowadzimy działalność sezonową czy całoroczną?
Proszę zwrócić uwagę na wykaz sprzedawanych potraw

Ma tylko jeden punkt krytyczny CCP1 – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.

Powrót do strony zakupów ➡ Księgi HACCP Wzór

Więcej wiadomości czytaj na stronie ➡ HACCP Forum 

Strona współpracująca ➡ HACCP od Mietka

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu. 

HACCP GMP/GHP dla Gastronomii z półproduktów spis treści

Dodaj komentarz