HACCP co to znaczy

,HACCP co to znaczy

haccp-dokumenty.pl
1279 opinii
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.96 / 5
Ocena produktów 4.94 / 5

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

HACCP co to znaczy

wymagania prawne systemu haccp w polsce

 • Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 06.01.2003 r „W sprawie szczegółowego zakresu i metod wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji w zakładach produkujących lub wprowadzających żywność do obrotu” (Dz. U. nr 6/2003 poz. 77)

Kontrola wewnętrzna dotyczy :

 • Przestrzegania zasad higieny w procesie przyjęcia i przechowywania surowców, półproduktów, dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów pomocniczych i opakowań
 • Przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji
 • Przechowywania żywności
 • Wprowadzania żywności do obrotu
 • Organizacji i zarządzania zakładem w zakresie jakości zdrowotnej żywności

Etapy wprowadzania systemu HACCP 

Wprowadzenie systemu HACCP wymaga spełnienia 12 etapów (kroków) 

 1. Powołanie zakładowego zespołu ds. HACCP
 2. Zdefiniowanie (opisanie) produktów
 3. Określenie przeznaczenia (użycia) produktów
 4. Sporządzenie schematów technologicznych
 5. Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce
 6. Sporządzenie wykazu zagrożeń na każdym etapie, analiza zagrożeń, określenie środków kontrolnych i środków zapobiegawczych
 7. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli  (CCP)
 8. Ustalenie granicznych wartości parametrów dla każdego KPK i określenie dopuszczalnych tolerancji
 9. Ustalenie systemu monitorowania dla każdego KPK
 10. Ustalenie działań korekcyjnych (korygujących) dla możliwych przypadków niezgodności z wartościami parametrów krytycznych
 11. Określenie zasad weryfikacji systemu
 12. Ustalenie zasad tworzenia dokumentacji systemu i przechowywania zapisów

INTEGRACJA  SYSTEMU HACCP I ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG ISO 9001:2000 

 • ZASADY GMP
 • ZASADY GHP
 • SYSTEM HACCP
 • SYSTEM ZARZĄDZANIA wg ISO 9001

Patrz HACCP Opinie Klientów wystawione po zakupie wpisy tekstowe nie tylko gwiazdki.

Więcej wiadomości czytaj na stronie  HACCP Forum

Strona współpracująca HACCP od Mietka

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

HACCP, co, to, znaczy, jest

Dodaj komentarz