Promocja!

HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

(4 opinie klienta)

Original price was: 1500,00 zł.Current price is: 735,00 zł.

HACCP GHP GMP Masarnia 
Zobacz Opinie Klientów wystawione  po zakupie 
Kup  On-Line

SKU: 27-22-01 Kategoria: Tagi: , , , , , , , , , , , , , , ,
GTIN: 27-22-01
Marka: HACCP od Mietka

Opis

HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

haccp-dokumenty.pl
1231 opinii
niezależnie zweryfikowany
Ocena sklepu 4.96 / 5
Ocena produktów 4.94 / 5

HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

Dokumentację HACCP GMP/GHP kupuje się raz na kilka lat.
Prawidłowo opracowana dokumentacja musi odzwierciedlać rzeczywistość.
Nie polecam kupować gotowców wydrukowanych lub elektronicznych w formie pdf.
W takiej dokumentacji nic nie można zmienić lub dodać.
Przychodzi sanepid każe coś zmienić, a tu brak możliwości.
Moja dokumentacja jest w formie Word., doc., którą można zmieniać jak tylko jest taka konieczność.

Zakład przetwórstwa mięsnego o działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż wyrobów wędliniarskich i szynek wytwarzanych w sposób tradycyjny i wędzonym drzewem.

Rodzaj działalności, rodzaj produktów i wielkość produkcji

Asortyment produkcji: surowe wyroby mięsne i produkty mięsne (kiełbasy, wędzonki). Surowce do produkcji: mięso wieprzowe i wołowe pochodzić będzie z zakupów zewnętrznych. Dostarczane do zakładu będzie, jako elementy kulinarne w opakowaniach jednostkowych oraz w pojemnikach przeznaczonych do transportu samochodem dostawczym. Maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 500 kg/tydzień

Spis produktów, produktów.

Asortyment: HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

 1. KIEŁBASY
  • Kiełbasy Drobno rozdrobnione
   • Parówkowa, Mortadela
  • Kiełbasy Średnio rozdrobnione
   • Ogniskowa, Zwyczajna, Sołtysa, Śląska, Biała Parzona
   • Kiełbasy Średnio rozdrobnione Podsuszane
   • Góralska , Jałowcowa, Myśliwska, Krucha, Wiejska, Kabanos
  • Kiełbasy Grubo rozdrobnione Podsuszane
   • Żywiecka, Krakowska
 1. WĘDZONKI 
  • Wędzonki Parzone
 • Boczek, Podgardle. Karczek, Ogonówka, Szynka Parzona, Polędwica
 1. Pomieszczenie produkcji. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych
 2. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych (kiełbas, wędzonek) prowadzona jest w odrębnych cyklach, rozdzielonych czasowo. Osłonki naturalne zakupione, jako solone przechowywane będą w lodówce. Przygotowanie osłonek polegać będzie na ich wypłukaniu i osuszeniu. Przyprawy pobierane będą z magazynu w ilości odpowiadającej partii produkcyjnej. Rozdrabnianie surowców i przygotowanie farszów odbywać się będzie w urządzeniach typu maszynka do mięsa i ręczny mieszalnik łopatkowy. Surowce będą rozdrabniane i mieszane według szczegółowych instrukcji i wymagań dla poszczególnych asortymentów. W trakcie mieszania nastąpi dodawanie przypraw. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.
 3. Napełnianie osłonek odbywać się będzie za pomocą nadziewarki ręcznej. Napełnione w siatki wędzonki klipsowane są na stole i wieszane na kijach w wózku wędzarniczym. Wędzenie odbywać się będzie w komorze wędzarniczej. Chłodzenie kiełbas pod natryskiem wodnym. Dochładzanie wędlin w pomieszczeniu schładzania. Kiełbasy i wędzonki przechowywane będą w magazynie wyrobów gotowych w temperaturze <4 °C.
 4. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.

Spis Księgi HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

Profil Zakładu. 4
Zakres działalności zakładu. 6
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 7
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 8
Wykaz przygotowywanych wyrobów 9

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

Kupno towaru potrzebnych do produkcji: 12
Transport mięsa świeżego 12
Instrukcja oceny świeżości surowca mięsnego 12
Instrukcja przyjęcia towaru / półproduktów 13
Magazynowanie i postępowanie z surowcem 14
Przechowywanie surowców /towarów w urządzeniach chłodniczych 14
Przechowywanie towaru sypkich, suchych w magazynach 14
Procesy obróbki 15
Przygotowanie surowców 15
Rozmrażanie surowców 15
Obróbka wstępna surowców 15
Peklowanie półproduktów 16
Instrukcja prowadzenia procesów technologicznych wędlin / wędzonek. 17
Instrukcja prowadzenia procesów technologicznych, wyrobów garmażeryjnych 18
Obróbka termiczna 19
Wędzenie 19
Schładzanie wyrobów, które są przeznaczone do przechowywania 19
Magazynowanie wyrobów gotowych 20
Konfekcjonowanie / pakowanie 20
Przechowywanie gotowych produktów 20
Transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów. 21
Sprzedaż wyrobów gotowych 21
Sprzedaż bezpośrednia dla klienta 22
Rejestr wydania towaru. 22
Ekspedycja do sklepów 23
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych CP4 24
Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w zakładzie. 25
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 26

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Ogólny opis systemu HACCP 27
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 28
Autokształty z zakresu aplikacji 30
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 31
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego. 32
Diagram przepływu – etapy procesów produkcyjnych. 33
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 34
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 35

Zasada 1: Określanie wszelkich zagrożeń, którym należy zapobiec. 36
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 36
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 37
Określenie potencjalnych zagrożeń. 38
Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń produkcji wędlin 39
Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń w procesie transportu 40
Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 41
Schemat procesu technologicznego – produkcji kiełbasy 41
Schemat procesu technologicznego – produkty mięsne w dużych kawałkach wędzonki 42
Schemat procesu technologicznego – produktów mięsne w małych kawałkach wędzonki 43
Schemat procesu technologicznego – produktów garmażeryjnych / pozostałych 44
Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 45
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie produktów CP1 45
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie produktów CCP1. 46
Ustalenie wymagań – obróbka termiczna CCP2. 47
Ustalenie wymagań – magazynowanie wyrobów gotowych CP2. 47
Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP3. 47
Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP4. 48
Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CCP. 48
Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP i CCP 49
Instrukcja monitorowania, przyjęcie surowców / towaru CP1 49
Instrukcja monitorowania, dostawców towaru (umowy stałe) CP1 50
Instrukcja monitorowania, przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 51
Instrukcja monitorowania, przechowywania magazynowego CCP1. 52
Instrukcja monitorowania, zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 53
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1. 54
Instrukcja monitorowania, Karta Kontroli obróbki termicznej CCP2. 55
Instrukcja monitorowania przechowywanie gotowych produktów CP3 56
Instrukcja monitorowania, rejestr wydania towaru CP3 57
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych CP4 58
Karta transportu wyrobów gotowych CP4 58
Instrukcja identyfikowalności produkcji 59
Etykieta 59
Instrukcja badania wyrobu gotowego 60
Harmonogram badań mikrobiologicznych wyrobów 61
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru w zakładzie 62
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 63
Arkusz zagrożeń produkcji wędlin, wyznaczenie CCP. 63
Instrukcja działań korygujących i zapobiegawczych CP i CCP. 64
Instrukcja wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 67
Karta rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych. 68
Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 70
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 70
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 71
Karta Kontroli z audytu wewnętrznego 72
Powołanie audytora 73
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 74
Zasada 7: Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania 1 – 6 75
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 75

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 76
Instrukcja higieny produkcji. 77
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 78
Maszyny i urządzenia 79
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 80
Instrukcja obsługi pomieszczeń chłodniczych 81
Użytkowanie pomieszczenia: 81
Procesy mycia w dezynfekcji 82
Magazynowanie preparatów. 82
Mycie i dezynfekcja 83
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 85
Tabela mycia i dezynfekcji transportu 85
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 86
Karta mycia i dezynfekcji urządzeń i stref. 87
Zaopatrzenie w wodę 88
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 88
Karta kontroli badań wody 89
Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami 89
Odpady żywnościowe 90
Instrukcja odpady i ochrona przed szkodnikami 90
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 91
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 91
Higiena personelu 92
Instrukcja higieny osobistej pracowników 93
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 94
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 95
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 96
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 97
Szkolenie personelu 98
Instrukcja szkolenia personelu 98
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 99

Dokumentacja Systemu HACCP GHP GMP opracowana pod wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystko przygotowane w formie Word doc., można samodzielnie dostosować do własnych potrzeb.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania, tak aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy przy wypełnianiu (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych. 

Kolejność postępowania przy zamówieniu ➡ Dodaj do koszyka ➡ Przejdź do płatności, wpisz swoje dane. Przeczytaj i zaakceptuj „Regulamin”. wybierz formę płatności ➡ Kupuję i Płacę

Po opłaceniu zamówienia, otrzymają Państwo dokumentacje w formie Word doc.

W pierwszej kolejności należy zapisać plik na komputerze i utworzyć z niego wersję nr 2.

Teraz pracujemy na wersji nr 2, wszystko przeczytać i zweryfikować ewentualnie, jeśli są jakieś uwagi proszę poprawić.

Proszę obejrzeć plik wideo MP4 na mojej stronie ➡  „Uzupełnienie dokumentacji po zakupie”

Dokumentacje dostosować do własnych potrzeb.

W dokumentacji należy wpisać: nazwę i adres zakładu, NIP, Regon, kto jest właścicielem zakładu.

Patrz Opinie Klientów wystawione po zakupie, wpisy tekstowe nie tylko gwiazdki.

Powrót do strony HACCP On-Line

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

4 opinie dla HACCP dla Masarni GMP/GHP MOL

5,0
Na podstawie 4 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-4 of 4 recenzje
 1. Produkt zgodny z opisem

 2. Dokumentacja opracowana przez profesjonalistę, polecam

 3. Godne polecenia

 4. BDB OPRACOWANIE KTÓRE ŁATWO MOŻNA EDYTOWAĆ I DOSTOSOWAĆ POD SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ.

Dodaj opinię
Currently, we are not accepting new reviews