System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf

System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Przykładowy spis treści w dokumentacji HACCP dla Małej Gastronomii.

Profil Zakładu 3 System HACCP dla Małej Gastronomii wzór pdf
Zakres działalności zakładu 4
Wykaz przygotowywanych potraw 5
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 7
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 8
HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius 9
Ogólny opis systemu HACCP 9
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 10
Autokształty z zakresu aplikacji 12
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 13
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 14
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 15
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 16
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 17
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz 18
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 19
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 19
Analiza istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 20
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 21
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 21
Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty 22
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 24
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 25
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe / sałatki / surówki 26
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo. 27
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli – Przyjęcie towaru CP1 28
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli – Magazynowanie w urządzeniach chłodniczych CCP1 29
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 30
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towarów CP1 30
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1 31
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1 32
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1 32
Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1 33
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 34
Instrukcja wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu 35
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 36
Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 37
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 38
Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 38
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 39
Instrukcja wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 40
Raport z przeglądu za rok CCP / CP 41
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 42
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 42
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 43
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 44
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 45
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania 1 – 6 46
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 46

Powrót do strony ➡ HACCP OnLine

Więcej o mnie ➡  https://haccpodmietka.pl

Jeśli nie jesteś w stanie podać dokumentacji, indywidualnej dla swojego zarządu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefon 690 664 002 lub wysłać e-mail:  HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2/3 dni po złożeniu zamówienia na e-mail podanego w zamówieniu.

System, HACCP, dla, Małej, Gastronomii, wzór, pdf, Mała, Gastronomia

Tagi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *