HACCP GHP GMP Masarnia

Promocja!

500,00  400,00 

HACCP GHP GMP Masarnia Kup OnLine Zobacz Opinie Klientów po zakupie. z HACCP-dokumenty.pl

Darmowa dostawa na e-mail. 

 

Opis

HACCP GHP GMP Masarnia 

Trust Badge

HACCP GHP GMP Masarnia

Zakład przetwórstwa mięsnego o działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż wyrobów wędliniarskich i szynek wytwarzanych w sposób tradycyjny i wędzonym drzewem.

Rodzaj działalności, rodzaj produktów i wielkość produkcji

Asortyment produkcji: surowe wyroby mięsne i produkty mięsne (kiełbasy, wędzonki). Surowce do produkcji: mięso wieprzowe i wołowe pochodzić będzie z zakupów zewnętrznych. Dostarczane do zakładu będzie, jako elementy kulinarne w opakowaniach jednostkowych oraz w pojemnikach przeznaczonych do transportu samochodem dostawczym. Maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 500 kg/tydzień

Spis produktów, produktów.

Asortyment: HACCP GHP GMP Masarnia 

 1. KIEŁBASY
  • Kiełbasy Drobnorozdrobnione
   • Parówkowa, Mortadela
  • Kiełbasy Średniorozdrobnione
   • Ogniskowa, Zwyczajna, Sołtysa, Śląska, Biała Parzona
   • Kiełbasy Średniorozdrobnione Podsuszane
   • Góralska , Jałowcowa, Myśliwska, Krucha, Wiejska, Kabanos
  • Kiełbasy Gruborozdrobnione Podsuszane
   • Żywiecka, Krakowska
 1. WĘDZONKI HACCP GHP GMP Masarnia 
  • Wędzonki Parzone
 • Boczek, Podgardle. Karczek, Ogonówka, Szynka Parzona, Polędwica
 1. Pomieszczenie produkcji. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych
 2. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych (kiełbas, wędzonek) prowadzona jest w odrębnych cyklach, rozdzielonych czasowo. Osłonki naturalne zakupione, jako solone przechowywane będą w lodówce. Przygotowanie osłonek polegać będzie na ich wypłukaniu i osuszeniu. Przyprawy pobierane będą z magazynu w ilości odpowiadającej partii produkcyjnej. Rozdrabnianie surowców i przygotowanie farszów odbywać się będzie w urządzeniach typu maszynka do mięsa i ręczny mieszalnik łopatkowy. Surowce będą rozdrabniane i mieszane według szczegółowych instrukcji i wymagań dla poszczególnych asortymentów. W trakcie mieszania nastąpi dodawanie przypraw. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.
 3. Napełnianie osłonek odbywać się będzie za pomocą nadziewarki ręcznej. Napełnione w siatki wędzonki klipsowane są na stole i wieszane na kijach w wózku wędzarniczym. Wędzenie odbywać się będzie w komorze wędzarniczej. Chłodzenie kiełbas pod natryskiem wodnym. Dochładzanie wędlin w pomieszczeniu schładzania. Kiełbasy i wędzonki przechowywane będą w magazynie wyrobów gotowych w temperaturze <4 °C.
 4. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.

Spis Księgi HACCP GHP GMP Masarnia  HACCP GHP GMP Masarnia

Profil Zakładu. 4 
1K-p01 Wstęp do Księgi HACCP 5
1K-p02 Lokalizacja i otoczenie obiektu. 6
1K-p03 Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 7

Załącznik 1 Wykaz przepisów 8
1K-p04 Zarządzenie wewnętrzne nr 1, powołanie zespołu ds. HACCP 9
1K-p05 Definicje podawane przez Codex Alimentarius 10
1K-p06 Zasady Systemu HACCP 12

Zasada 1: Identyfikacja, opis i analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń. 13
1K-Z1-p01 Identyfikacja przyczyny zagrożeń 13
1K-Z1-p02 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 14
1K-Z1-p03 Określenie potencjalnych zagrożeń. 15
1K-Z1-p04 Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 16
1K-Z1-p05 Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius, wyznaczenie CCP 17
1K-Z1-p06 Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń produkcji wędlin 18
1K-Z1-p07 Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń w procesie transportu 19
1K-Z1-p08 Określenie granicznych parametrów – autokształty 20
1K-Z1-p09 Ustalenie etapów procesów, pętla kontroli. 21
1K-Z1-p10 Ustalenie zagrożeń produkcji wędlin, wyznaczenie CCP. 22

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 23 HACCP GHP GMP Masarnia
1K-Z2-p01 Spis produktów, produktów. 23 HACCP GHP GMP
1K-Z2-p02 Schemat procesu technologicznego – produkcji kiełbasy 24
1K-Z2-p03 Schemat procesu technologicznego – produkty mięsne w dużych kawałkach wędzonki 25
1K-Z2-p04 Schemat procesu technologicznego – produktów mięsne w małych kawałkach wędzonki 26

Zasada 3: Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CP i CCP 27
1K-Z3-p01 Ustalenie wymagań – przyjęcie towaru CP1. 27
1K-Z3-p02 Ustalenie wymagań – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych CCP1. 27
1K-Z3-p03 Ustalenie wymagań – obróbka termiczna CCP2. 28
1K-Z3-p04 Ustalenie wymagań – magazynowanie wyrobów gotowych CP2. 28
1K-Z3-p05 Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP3. 28
1K-Z3-p06 Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP4. 29
1K-Z3-p07 Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CCP. 29

Zasada 4: Ustalenie sposobu monitorowania dla każdego CP / CCP 30

1K-Z4-p01 Instrukcja transport świeżego mięsa 30
1K-Z4-p02 Instrukcja przyjęcia towaru CP1. 31
1K-Z4-p03 Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1. 33
1K-Z4-p04 Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych CCP1. 34
1K-Z4-p05 Instrukcja wymagania dotyczące obróbki cieplnej CCP2 35
1K-Z4-p06 Karta Kontroli obróbki termicznej CCP2. 36
1K-Z1-p07 Instrukcja, opis procesu technologicznego 37
1K-Z4-p08 Instrukcja prowadzenia procesów technologicznych. 38
1K-Z4-p09 Instrukcja monitorowania przechowywanie gotowych produktów CP3 39
1K-Z4-p10 Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych CP4 41
1K-Z4-p11 Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru w zakładzie 43
1K-Z4-p12 Karta rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych. 45
1K-Z4-p13 Instrukcja identyfikowalności produkcji 46
1K-Z4-p14 Etykieta 47 HACCP GHP GMP Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wyrób Wędlin Tradycyjnych
1K-Z4-p15 Rejestr produkcyjny 48
1K-Z4-p16 Rejestr wydania towaru. 49
1K-Z4-p17 Instrukcja badania wyrobu gotowego 50

Zasada 5: Określenie działań korygujących dla każdego CP i CCP 52
1K-Z5-p01 Instrukcja przegląd systemu HACCP / CP i CCP 52
1K-Z5-p02 Określenie działań korygujących i zapobiegawczych. 53
1K-Z5-p03 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych 56
1K-Z5-p04 Karta z przeglądu CP i CCP za rok 57

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji systemu HACCP 58
1K-Z6-p01 Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 58
1K-Z6-p02 Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 59
1K-Z6-p03 Plan audytu wewnętrznego i przeglądów 60
1K-Z6-p04 Karta Kontroli z audytu wewnętrznego 61
1K-Z6-p05 Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 62

Zasada 7: Opracowanie dokumentacji systemu HACCP 63 HACCP GHP GMP Masarnia
1K-Z7-p01 Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 63
1K-Z7-p02 Szkolenia odpowiedzialności i uprawnienia personelu. 64

2K – Księga GHP / GMP 65 HACCP GHP GMP Zakła HACCP GHP GMP Masarnia d Przetwórstwa Mięsnego Wyrób Wędlin Tradycyjnych

2K-p01 „Dekalog” Dobrej Praktyki Produkcyjnej 65
2K-p02 Zaopatrzenie zakładu w wodę. 66
2K-p03 Karta kontroli badań wody 67
2K-p04 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami 68
2K-p05 Odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 69
2K-p06 Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 70
2K-p07 Raport wykrytej obecności szkodników 71
2K-p08 Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 72
2K-p09 Instrukcja higieny osobistej pracowników 73
2K-p10 Instrukcja higienicznego korzystania z WC 74
2K-p11 Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 75
2K-p12 Instrukcja higieny produkcji. 76
2K-p13 Karta mycia i dezynfekcji urządzeń i stref. 77
2K-p14 Lista pracowników przeszkolonych z zasad GHP / GMP / HACCP 78

Dokumentacja Systemu HACCP GHP GMP dla Gastronomii opracowana pod wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystko przygotowane w formie Word doc., można samodzielnie dostosować do własnych potrzeb.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania, tak aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy przy wypełnianiu (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych. Patrz Moje Opinie.

Powrót do strony HACCP OnLine

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Dodaj do zakładek Link.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.