HACCP GHP GMP Masarnia

500,00 

HACCP GHP GMP Masarnia Word doc

Opis

HACCP GHP GMP Masarnia HACCP GHP GMP Masarnia HACCP GHP GMP Masarnia 

HACCP GHP GMP Masarnia

Zakład przetwórstwa mięsnego o działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. 

Przedmiotem działalności firmy jest produkcja i sprzedaż wyrobów wędliniarskich i szynek wytwarzanych w sposób tradycyjny i wędzonym drzewem.

Rodzaj działalności, rodzaj produktów i wielkość produkcji

Asortyment produkcji: surowe wyroby mięsne i produkty mięsne (kiełbasy, wędzonki). Surowce do produkcji: mięso wieprzowe i wołowe pochodzić będzie z zakupów zewnętrznych. Dostarczane do zakładu będzie, jako elementy kulinarne w opakowaniach jednostkowych oraz w pojemnikach przeznaczonych do transportu samochodem dostawczym. Maksymalna tygodniowa zdolność produkcyjna zakładu wyniesie 500 kg/tydzień

Spis produktów, produktów.

Asortyment: HACCP GHP GMP Masarnia 

 1. KIEŁBASY
  • Kiełbasy Drobnorozdrobnione
   • Parówkowa, Mortadela
  • Kiełbasy Średniorozdrobnione
   • Ogniskowa, Zwyczajna, Sołtysa, Śląska, Biała Parzona
   • Kiełbasy Średniorozdrobnione Podsuszane
   • Góralska , Jałowcowa, Myśliwska, Krucha, Wiejska, Kabanos
  • Kiełbasy Gruborozdrobnione Podsuszane
   • Żywiecka, Krakowska
 1. WĘDZONKI HACCP GHP GMP Masarnia 
  • Wędzonki Parzone
 • Boczek, Podgardle. Karczek, Ogonówka, Szynka Parzona, Polędwica
 1. Pomieszczenie produkcji. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych
 2. Produkcja surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych (kiełbas, wędzonek) prowadzona jest w odrębnych cyklach, rozdzielonych czasowo. Osłonki naturalne zakupione, jako solone przechowywane będą w lodówce. Przygotowanie osłonek polegać będzie na ich wypłukaniu i osuszeniu. Przyprawy pobierane będą z magazynu w ilości odpowiadającej partii produkcyjnej. Rozdrabnianie surowców i przygotowanie farszów odbywać się będzie w urządzeniach typu maszynka do mięsa i ręczny mieszalnik łopatkowy. Surowce będą rozdrabniane i mieszane według szczegółowych instrukcji i wymagań dla poszczególnych asortymentów. W trakcie mieszania nastąpi dodawanie przypraw. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.
 3. Napełnianie osłonek odbywać się będzie za pomocą nadziewarki ręcznej. Napełnione w siatki wędzonki klipsowane są na stole i wieszane na kijach w wózku wędzarniczym. Wędzenie odbywać się będzie w komorze wędzarniczej. Chłodzenie kiełbas pod natryskiem wodnym. Dochładzanie wędlin w pomieszczeniu schładzania. Kiełbasy i wędzonki przechowywane będą w magazynie wyrobów gotowych w temperaturze <4 °C.
 4. Wcześniej przygotowany farsz zostaje przetransportowany do nadziewarki, napełnione jelita nakłada się na kije wędzarnicze i zawiesza na wózek wędzarniczy.

Spis Księgi HACCP GHP GMP Masarnia 

Profil Zakładu. 4 
1K-p01 Wstęp do Księgi HACCP 5
1K-p02 Lokalizacja i otoczenie obiektu. 6
1K-p03 Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 7

Załącznik 1 Wykaz przepisów 8
1K-p04 Zarządzenie wewnętrzne nr 1, powołanie zespołu ds. HACCP 9
1K-p05 Definicje podawane przez Codex Alimentarius 10
1K-p06 Zasady Systemu HACCP 12

Zasada 1: Identyfikacja, opis i analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń. 13
1K-Z1-p01 Identyfikacja przyczyny zagrożeń 13
1K-Z1-p02 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 14
1K-Z1-p03 Określenie potencjalnych zagrożeń. 15
1K-Z1-p04 Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 16
1K-Z1-p05 Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius, wyznaczenie CCP 17
1K-Z1-p06 Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń produkcji wędlin 18
1K-Z1-p07 Identyfikacja, określenie istotnych zagrożeń w procesie transportu 19
1K-Z1-p08 Określenie granicznych parametrów – autokształty 20
1K-Z1-p09 Ustalenie etapów procesów, pętla kontroli. 21
1K-Z1-p10 Ustalenie zagrożeń produkcji wędlin, wyznaczenie CCP. 22

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 23
1K-Z2-p01 Spis produktów, produktów. 23 HACCP GHP GMP
1K-Z2-p02 Schemat procesu technologicznego – produkcji kiełbasy 24
1K-Z2-p03 Schemat procesu technologicznego – produkty mięsne w dużych kawałkach wędzonki 25
1K-Z2-p04 Schemat procesu technologicznego – produktów mięsne w małych kawałkach wędzonki 26

Zasada 3: Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CP i CCP 27
1K-Z3-p01 Ustalenie wymagań – przyjęcie towaru CP1. 27
1K-Z3-p02 Ustalenie wymagań – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych CCP1. 27
1K-Z3-p03 Ustalenie wymagań – obróbka termiczna CCP2. 28
1K-Z3-p04 Ustalenie wymagań – magazynowanie wyrobów gotowych CP2. 28
1K-Z3-p05 Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP3. 28
1K-Z3-p06 Ustalenie wymagań – transportu wyrobów gotowych CP4. 29
1K-Z3-p07 Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CCP. 29

Zasada 4: Ustalenie sposobu monitorowania dla każdego CP / CCP 30

1K-Z4-p01 Instrukcja transport świeżego mięsa 30
1K-Z4-p02 Instrukcja przyjęcia towaru CP1. 31
1K-Z4-p03 Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1. 33
1K-Z4-p04 Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych CCP1. 34
1K-Z4-p05 Instrukcja wymagania dotyczące obróbki cieplnej CCP2 35
1K-Z4-p06 Karta Kontroli obróbki termicznej CCP2. 36
1K-Z1-p07 Instrukcja, opis procesu technologicznego 37
1K-Z4-p08 Instrukcja prowadzenia procesów technologicznych. 38
1K-Z4-p09 Instrukcja monitorowania przechowywanie gotowych produktów CP3 39
1K-Z4-p10 Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych CP4 41
1K-Z4-p11 Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru w zakładzie 43
1K-Z4-p12 Karta rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych. 45
1K-Z4-p13 Instrukcja identyfikowalności produkcji 46
1K-Z4-p14 Etykieta 47 HACCP GHP GMP Zakład Przetwórstwa Mięsnego Wyrób Wędlin Tradycyjnych
1K-Z4-p15 Rejestr produkcyjny 48
1K-Z4-p16 Rejestr wydania towaru. 49
1K-Z4-p17 Instrukcja badania wyrobu gotowego 50

Zasada 5: Określenie działań korygujących dla każdego CP i CCP 52
1K-Z5-p01 Instrukcja przegląd systemu HACCP / CP i CCP 52
1K-Z5-p02 Określenie działań korygujących i zapobiegawczych. 53
1K-Z5-p03 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych 56
1K-Z5-p04 Karta z przeglądu CP i CCP za rok 57

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji systemu HACCP 58
1K-Z6-p01 Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 58
1K-Z6-p02 Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 59
1K-Z6-p03 Plan audytu wewnętrznego i przeglądów 60
1K-Z6-p04 Karta Kontroli z audytu wewnętrznego 61
1K-Z6-p05 Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 62

Zasada 7: Opracowanie dokumentacji systemu HACCP 63
1K-Z7-p01 Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 63
1K-Z7-p02 Szkolenia odpowiedzialności i uprawnienia personelu. 64

2K – Księga GHP / GMP 65 HACCP GHP GMP Zakła HACCP GHP GMP Masarnia d Przetwórstwa Mięsnego Wyrób Wędlin Tradycyjnych

2K-p01 „Dekalog” Dobrej Praktyki Produkcyjnej 65
2K-p02 Zaopatrzenie zakładu w wodę. 66
2K-p03 Karta kontroli badań wody 67
2K-p04 Instrukcja postępowania w przypadku wyników badania wody niezgodnych z wymaganiami 68
2K-p05 Odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 69
2K-p06 Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 70
2K-p07 Raport wykrytej obecności szkodników 71
2K-p08 Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 72
2K-p09 Instrukcja higieny osobistej pracowników 73
2K-p10 Instrukcja higienicznego korzystania z WC 74
2K-p11 Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 75
2K-p12 Instrukcja higieny produkcji. 76
2K-p13 Karta mycia i dezynfekcji urządzeń i stref. 77
2K-p14 Lista pracowników przeszkolonych z zasad GHP / GMP / HACCP 78

Dokumentacja Systemu HACCP GHP GMP dla Gastronomii opracowana pod wymagania Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wszystko przygotowane w formie Word doc., można samodzielnie dostosować do własnych potrzeb.

Wprowadzono innowacyjne rozwiązania, tak aby osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji miała jak najmniej pracy przy wypełnianiu (ma 1 punkt krytyczny CCP1)

Dokumentacja ta była kontrolowana przez SANEPID i była bardzo dobrze oceniana, a nawet polecana dla innych. Patrz Moje Opinie.

Powrót do strony HACCP OnLine

Więcej wiadomości czytaj na stronie HACCP Forum

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

<< Szukasz dokumentacji HACCP GHP GMP patrz kategorie po lewej. >>

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.

https://haccp-dokumenty.pl
%d bloggers like this: