HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia

Promocja!

400,00  250,00 

HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia Z obacz  „HACCP Opinie Klientów” po zakupie Kup OnLine Dokumentacja opracowana dla zakładu, który posiłki robi z półproduktów. 

Darmowa dostawa na e-maila. 

 

Opis

HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia

Trust Badge

HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia z cateringiem Word doc

Dokumentacja opracowana dla zakładu (zakład mieści się w jednym pomieszczeniu), który posiłki robi z półproduktów. 

W dokumentacji jest wszystko, co wymaga Sanepid: Księga HACCP / System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius + GMP/Dobra Praktyka Produkcyjna +GHP / Dobra praktyka Higieniczna + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochroną przed Szkodnikami (gryzoniami, owadami) 

Zakład sporządza posiłki w oparciu o półproduktów i sprzedaje je do konsumpcji dla klienta.
Wszystko przygotowane w formie Word doc., można samodzielnie dostosować do własnych potrzeb.
Ma tylko jeden punkt krytyczny CCP1 – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.

1. Grupa – potrawy przygotowywane w oparciu o półprodukty:

1.1. Zupy, sosy: …………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.2. Potrawy mięsne: ……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.3. Potrawy rybne: ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.4. Potrawy mieszane: ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.5. Potrawy bezmięsne; frytki, ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.6. Zimne potrawy; ……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.7. Surówki, warzywa owoce;……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością
1.8. Desery, ciasta, pieczywo: …..……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
1.9. Napoje, soki z owoców; …………..
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)

2. Grupa – potrawy przygotowywane w oparciu o wyroby gotowe:

2.1. Zupy wywary sosy: …………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.2. Potrawy mięsne: ……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.3. Potrawy rybne: ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.4. Potrawy mieszane: ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.5. Potrawy bezmięsne; ………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.6. Zimne potrawy; ……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.7. Surówki, warzywa owoce;……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością
2.8. Desery, ciasta, pieczywo: …..……
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.9. Napoje, soki z owoców; …………..
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)
2.10. Napoje bezalkoholowe ……………
Krótki opis swojej produkcji:……………………………………………………………………………………
(opis produkcji, dokładnie każdą czynność, zgodnie z rzeczywistością)

Spis treści.
Profil Zakładu 4 HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia
Zakres działalności zakładu 5
Wykaz przygotowywanych potraw 6
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 8
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 9

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna 10
Prowadzenie procesów technologicznych. 10
Kupno towaru potrzebnych do produkcji: 10
Przyjęcie i ocena organoleptyczna towaru 10
Przechowywanie surowców/ półproduktów, trwałych / sypkich 11
Przechowywanie półproduktów w lodówkach i zamrażarkach 11
Rozmrażanie surowców / półproduktów 11
Pobranie do produkcji półproduktów 12
Obróbka wtórna / czysta 12
Obróbka warzyw 12
Obróbka jaj 12
Obróbka termiczna. 13
Obróbka termiczna frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 13
Obróbka końcowa / komponowanie potrawy 14
Przechowywanie cieplne w trakcie wydawania posiłków do 2 godzin 14
Sprzedaż potraw na wynos 14
Dostawa potraw do odbiorcy indywidualnego 15
Alergeny – Instrukcja zapobiegająca kontaminacji 16

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius
Ogólny opis systemu HACCP 17
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 18
Autokształty z zakresu aplikacji 19
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 20
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 21
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 22
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 23
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 24
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz 25
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 26
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 26
Analiza istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 28
Schemat procesu technologicznego – potrawy w oparciu o półprodukty 28
Schemat procesu technologicznego – sporządzanie surówek w oparciu o półprodukty
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 31
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 32
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe / sałatki / surówki 33
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo.
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli – Przyjęcie towaru CP1 35
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli – Magazynowanie w urządzeniach chłodniczych CCP1 36
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 37
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towarów CP1 37
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1 38
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania CP1 i CCP1
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1 39
Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1 40
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 41
Instrukcja wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu 42
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 43
Instrukcja postępowania z towarami wycofanymi z obrotu 44
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 45
Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 45
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 46
Instrukcja wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 47
Raport z przeglądu za rok CCP / CP 48
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 49
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 50
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 51
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 52
Zasada 7 Ustanowienie dokumentów w celu wykazania skutecznego stosowania 1 – 6
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 53

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna 54
Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 54
Instrukcja przy pracy z żywnością. 55
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 56
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 57
Maszyny i urządzenia 58
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 59
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 60
Użytkowanie urządzenia: 60
Procesy mycia w dezynfekcji 61
Magazynowanie preparatów. 61
Mycie i dezynfekcja 62
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie 64
Zaopatrzenie w wodę 65
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 65
Odpady żywnościowe 66
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 66
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 67
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 67
Higiena personelu 68
Instrukcja higieny osobistej pracowników 69
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 70
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 71
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 72
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 73
Szkolenie personelu 74
Instrukcja szkolenia personelu 74
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 75
Procesy mycia w dezynfekcji 76
Magazynowanie preparatów. 76
Mycie i dezynfekcja 77
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 79
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczenia produkcyjnego 80
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 81
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji stref 82
Magazynowanie i postępowaniem z surowcem / półproduktem. 83
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 83
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 84
Procesy obróbki. 85 HACCP GHP/GMP Mała Gastronomia
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 85
Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 86
Transport zewnętrzny i dystrybucja wyrobów. 87
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 87
Instrukcja mycia i dezynfekcji transportu wyrobów gotowych 88
Karta Kontroli sanitarna samochodu. 89

Patrz HACCP Opinie Klientów po zakupie wpisy tekstowe nie tylko gwiazdki.

Więcej wiadomości czytaj na stronie  HACCP Forum 

Strona współpracująca HACCP od Mietka

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedniej dokumentacji, indywidualnej dla swojego zakładu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefonu 690 664 002 lub wysłać e-maila: HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu. 

HACCP ,GHP/GMP, Mała, Gastronomia, w, dla, do, małej, gastronomii, wzór, księga, co to jest, sanepid, półprodukty, do pobrania, GMP GHP, z półproduktów

Dodaj do zakładek Link.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.