HACCP GHP/GMP Catering w Klubie Dziecięcym

Promocja!

400,00  250,00 

HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego Zobacz „HACCP Opinie Klientów” po zakupie Kup On-Line Dokumentacja opracowana pod potrzeby Sanepidu. Catering potraw z możliwością podgrzana. 

Opis

HACCP GHP/GMP Catering w Klubie Dziecięcym

Trust Badge

HACCP GHP/GMP Catering w Klubie Dziecięcym

Posiłki kupuję w zakładzie który jest dopuszczony do pracy przez Państwową Inspekcje Sanitarną i stosuje zasady / przepisy Codeks Alimentarius. przywiezione są samochodem firmy zewnętrznej.

Catering do zakładu z możliwością podgrzana potraw i przechowywania chwilowego w lodówce.

Podział potraw na grupy HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego

Grupa – Śniadania: podawane o godzinie 9.00 

Posiłki gorące mleko, płatki ryżowe, kakao, herbata, parówki/ kiełbaski

Krótki opis swojej produkcji: firma cateringowa dostarcza nam w/w produkty w pojemnikach styropianowych, lub pojemnikach ze stali nierdzewnej, całość umieszczona jest w specjalnym termosie. Pracownicy klubu dziecięcego przelewają posiłek do plastikowych miseczek, lub wykładają kiełbaski na talerzyki (wyciągając je z gorącej wody), kroją na małe kawałki, dodają ketchupu i kromkę chleba. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom. Herbatę przygotowują pracownicy, parzą ją w dzbanku, zalewając ją gorącą wodą z czajnika. Kakao dostarczane jest w dzbanku, z którego już na sali nalewa się napój do kubeczków dziecięcych.

Posiłki zimne kanapki, lub bułki z serem/ szynką/ ogórkiem i innymi warzywami/ pastą serową, jajeczną, etc./ dżemem lub miodem

Krótki opis swojej produkcji: Pracownicy smarują kromki masłem, układają na nich przywiezioną wędlinę/ ser, etc. lub smarują pastą/ dżemem. Następnie kroją na małe kawałki i rozdzielają na talerzyki. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom.

Grupa – Obiad: podawany o godzinie 11.30 

Posiłki gorące: zupy, mięsa, sosy, ziemniaki, kluski, pierogi, ryże, kasze, makarony, jajka, ryby, naleśniki, placki ziemniaczane

Krótki opis swojej produkcji: Firma cateringowa dostarcza w/w produkty w pojemnikach ze stali nierdzewnej, umieszczonych w termosach. Pracownicy wyciągają ziemniaki, makarony, kasze, ryże, etc. łyżką rozdzielając na porcję. Mięsa, ryby, jajka, kluski, pierogi są wykładane na talerzyki i tam krojone na małe kawałki. Zupy nabierane chochelką i rozlewane do miseczek. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom.

Posiłki zimne kompot, surówki

Krótki opis swojej produkcji: Kompot dostarczany jest w dzbanku, rozlewany na Sali do kubeczków, surówki rozdzielane są w kuchni na talerzyki dziecięce.

Grupa – Podwieczorek: Podawany o godzinie 14.30

Posiłki gorące budyń, płatki ryżowe, pieczone owoce

Krótki opis swojej produkcji: Posiłki wyjmowana są z pojemników, które zostały dostarczone przez firmę cateringową, rozdzielane na talerzyki, a następnie krojone. W przypadku potraw płynnych nabierane łyżką lub chochlą do miseczek. Następnie wywożone wózkiem na salę i rozdawane dzieciom

Posiłki zimne kanapki, ciastka, ciasta, sałatki owocowe, owoce, jogurty, serki, humus, miksowane owoce, galaretki, kompot

Krótki opis swojej produkcji: Kanapki przygotowywane są analogicznie do tych ze śniadania, kompot, również jak wyżej opisany. Ciasta, ciastka owoce nakładane na talerzyki i krojone, posiłki płynne wylewane na miseczki.

Spis treści Strona

Profil Zakładu 4
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 5
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego 6
Ogólny opis systemu HACCP 7
Zakres działalności zakładu 8
Wykaz zamawianych potraw 9

GMP – Dobra Praktyka Produkcyjna

Catering potraw do zakładu: 11
Przyjęcie i ocena organoleptyczna potraw 12
Wydawanie posiłków 13
Przechowywanie cieplne w trakcie wydawania posiłków do 2 godzin. 13
Przechowywanie potraw 13
Odpadki pokonsumpcyjne 13

HACCP – System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius

Definicje podawane przez Codex Alimentarius 14
Autokształty z zakresu aplikacji 16
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 17
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego 18
Diagram przepływu, etapy procesów produkcyjnych 19
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 20
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 21
Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz 22
Identyfikacja przyczyny zagrożeń 22
Identyfikacja potencjalnych zagrożeń 23
Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 25
Schemat procesu technologicznego – przyjęcia potraw z cateringu 25
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe / sałatki / surówki 26
Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 27
Arkusz identyfikacji zagrożeń i kontroli – Magazynowanie w urządzeniach chłodniczych CCP1 28
Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 29
Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie potraw z cateringu CP1 29
Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1 30
Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 31
Instrukcja monitorowanie, przyjęcie posiłku CP1 31
Instrukcja przechowywania CCP1 32
Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1 33
Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 34
Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 35
Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1 35
Instrukcja zapewnienie odpowiedniej temperatury w CCP1 36
Instrukcja wykorzystanie wadliwego towaru 37
Raport z przeglądu za rok CCP / CP 38
Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 39
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 39
Instrukcja przeprowadzenia audytu wewnętrznego. 40
Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 41
Powołanie audytora 42
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 43
Zasada 7 Ustanowienie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 44
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji 44

GHP – Dobra Praktyka Higieniczna HACCP GHP/GMP Catering w Klubie Dziecięcym

Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 45
Instrukcja kontroli wewnętrznej zakładu 46
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 47
Maszyny i urządzenia 48
Wymagania dotyczące maszyn i urządzeń z uwzględnieniem aspektów higienicznych 49
Instrukcja obsługi urządzeń chłodniczych 50
Użytkowanie urządzenia: 50
Procesy mycia w dezynfekcji 51
Mycie i dezynfekcja 52
Instrukcja utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie 54
Zaopatrzenie w wodę 55
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 55
Karta kontroli badań wody 56
Odpady żywnościowe 57
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 57
Zabezpieczenie i monitoring szkodników 58
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 58
Higiena personelu 59
Instrukcja higieny osobistej pracowników 60
Instrukcja higieny na stanowisku pracy w zakładzie 61
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 62
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 63
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 64
Szkolenie personelu 65
Instrukcja szkolenia personelu 65
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GMP / GHP / HACCP 66
Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 67
Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych 68
Instrukcja mycia i dezynfekcji sali konsumpcyjnej 69
Instrukcja mycia i dezynfekcji zaplecza socjalno – sanitarnego. 70
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 71
Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 72
Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 73
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji stref 74
Dzienny raport z przeprowadzonych zabiegów mycia i dezynfekcji WC 75
Magazynowanie i postępowaniem z posiłkiem, produktem. 76
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 76
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 77
Procesy obróbki. 78 HACCP GHP/GMP Catering w Klubie Dziecięcym
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 78
Wykorzystanie wadliwego i niesprzedanego towaru 79
Transport wewnętrzny. 80
Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych w zakładzie. 80

W dokumentacji jest wszystko, co wymaga Sanepid: Księga HACCP / System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Według Codex Alimentarius + GMP/Dobra Praktyka Produkcyjna +GHP / Dobra praktyka Higieniczna + Mycie i Dezynfekcja Zakładu + Ochroną przed Szkodnikami (gryzoniami, owadami)

Wdrożenie w zakładzie systemu GMP/GHP stanowi podstawę do wdrożenia w kolejnym etapie systemu HACCP, w celu kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

System HACCP jest systemem nadzoru nad żywnością i jest ukierunkowany na likwidację bezpośrednich przyczyn zagrożeń zdrowia bezpośrednio w miejscu ich powstawania. Powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie produkcji, składowania i obrotu żywnością. Stałe monitorowanie skuteczności działania systemu HACCP powinna gwarantować prowadzona w zakładzie kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie przestrzegania właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i w obrocie żywnością.

Powrót do strony ➡ HACCP OnLine

Więcej wiadomości czytaj na stronie ➡ HACCP Forum 

Strona współpracująca ➡ HACCP od Mietka

Dodaj do zakładek Link.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.