HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego

Promocja!

300,00  200,00 

HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego Zobacz „HACCP Opinie Klientów” po zakupie Kup OnLine Dokumentacja opracowana pod potrzeby Sanepidu. Catering potraw z możliwością podgrzana. 

Darmowa dostawa na e-maila

Opis

HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego

Trust Badge

HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego

Posiłki kupuję w zakładzie który jest dopuszczony do pracy przez Państwową Inspekcje Sanitarną i stosuje zasady / przepisy Codeks Alimentarius. przywiezione są samochodem firmy zewnętrznej.

Catering do zakładu z możliwością podgrzana potraw i przechowywania chwilowego w lodówce.

Podział potraw na grupy HACCP GHP/GMP Catering dla Klubu Dziecięcego

Grupa – Śniadania: podawane o godzinie 9.00 

Posiłki gorące mleko, płatki ryżowe, kakao, herbata, parówki/ kiełbaski

Krótki opis swojej produkcji: firma cateringowa dostarcza nam w/w produkty w pojemnikach styropianowych, lub pojemnikach ze stali nierdzewnej, całość umieszczona jest w specjalnym termosie. Pracownicy klubu dziecięcego przelewają posiłek do plastikowych miseczek, lub wykładają kiełbaski na talerzyki (wyciągając je z gorącej wody), kroją na małe kawałki, dodają ketchupu i kromkę chleba. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom. Herbatę przygotowują pracownicy, parzą ją w dzbanku, zalewając ją gorącą wodą z czajnika. Kakao dostarczane jest w dzbanku, z którego już na sali nalewa się napój do kubeczków dziecięcych.

Posiłki zimne kanapki, lub bułki z serem/ szynką/ ogórkiem i innymi warzywami/ pastą serową, jajeczną, etc./ dżemem lub miodem

Krótki opis swojej produkcji: Pracownicy smarują kromki masłem, układają na nich przywiezioną wędlinę/ ser, etc. lub smarują pastą/ dżemem. Następnie kroją na małe kawałki i rozdzielają na talerzyki. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom.

Grupa – Obiad: podawany o godzinie 11.30 

Posiłki gorące: zupy, mięsa, sosy, ziemniaki, kluski, pierogi, ryże, kasze, makarony, jajka, ryby, naleśniki, placki ziemniaczane

Krótki opis swojej produkcji: Firma cateringowa dostarcza w/w produkty w pojemnikach ze stali nierdzewnej, umieszczonych w termosach. Pracownicy wyciągają ziemniaki, makarony, kasze, ryże, etc. łyżką rozdzielając na porcję. Mięsa, ryby, jajka, kluski, pierogi są wykładane na talerzyki i tam krojone na małe kawałki. Zupy nabierane chochelką i rozlewane do miseczek. Tak przygotowanych wiozą wózkiem kelnerskim na salę zabaw, gdzie rozdawany jest dzieciom.

Posiłki zimne kompot, surówki

Krótki opis swojej produkcji: Kompot dostarczany jest w dzbanku, rozlewany na Sali do kubeczków, surówki rozdzielane są w kuchni na talerzyki dziecięce.

Grupa – Podwieczorek: Podawany o godzinie 14.30

Posiłki gorące budyń, płatki ryżowe, pieczone owoce

Krótki opis swojej produkcji: Posiłki wyjmowana są z pojemników, które zostały dostarczone przez firmę cateringową, rozdzielane na talerzyki, a następnie krojone. W przypadku potraw płynnych nabierane łyżką lub chochlą do miseczek. Następnie wywożone wózkiem na salę i rozdawane dzieciom

Posiłki zimne kanapki, ciastka, ciasta, sałatki owocowe, owoce, jogurty, serki, humus, miksowane owoce, galaretki, kompot

Krótki opis swojej produkcji: Kanapki przygotowywane są analogicznie do tych ze śniadania, kompot, również jak wyżej opisany. Ciasta, ciastka owoce nakładane na talerzyki i krojone, posiłki płynne wylewane na miseczki.

Spis treści Strona
Profil Zakładu. 4
Zarządzenie wewnętrzne nr 1 powołanie zespołu ds. HACCP 5
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 6
Lokalizacja i otoczenie zakładu 7
Zakres działalności zakładu. 8
Wykaz przygotowywanych potraw. 9
Krótki opis swojej produkcji: 10

Instrukcja, prowadzenie procesów technologicznych 10
Przyjęcie i ocena organoleptyczna półproduktów / towaru 10
Przechowywanie surowców / półproduktów w lodówkach i zamrażarkach 11
Rozmrażanie surowców / półproduktów 11
Pobranie do produkcji surowców / półproduktów 11
Obróbka wtórna czysta 11
Obróbka termiczna. 12
Obróbka termiczna frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 13
Obróbka końcowa / komponowanie potrawy 13
Wydawanie / serwis 13
Catering potraw. 13

Schemat etapy procesów produkcyjnych. 14
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 15
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 16
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 17
Autokształty z zakresu aplikacji 19
Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 20
Priorytet zagrożeń procesu technologicznego. 21

Zasada 1 Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz. 22

Z1-p01 Identyfikacja przyczyny zagrożeń 22
Z1-p02 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 23

Z1-p02/1 Analiza istotnych zagrożeń procesów produkcyjnych 24
Z1-p02/2 Przechowywanie półproduktów sypkich 26
Z1-p02/3 Przechowywanie półproduktów w urządzeniach chłodniczych (w lodówkach) 27
Z1-p02/4 Przechowywanie półproduktów urządzeniach chłodniczych (w zamrażarkach) 28
Z1-p02/5 Rozmrażanie 29
Z1-p02/6 Obróbka wtórna czysta 30
Z1-p02/7 Obróbka zasadnicza 31
Z1-p02/8 Obróbka zasadnicza/ komponowanie potrawy 32
Z1-p02/9 Obróbka termiczna (gotowanie, duszenie, smażenie, pieczenie) 33
Z1-p02/10 Porcjowanie i sprzedaż potraw zimnych i gorących 34
Z1-p02/11 Catering potraw zimnych i gorących 34

Z1-p03 Analiza istotnych zagrożeń, przyczyn i ocena zagrożeń procesów technologicznych 35

Zasada 2 Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 36

Z2-p01 Schemat procesu technologicznego – potrawy z półproduktów 36
Z2-p02 Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 37
Z2-p03 Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe / alkoholowe – piwo. 38
Z2-p04 Określenie Krytycznych Punktów Zagrożeń – Przyjęcie półproduktów / produktów CP1. 39
Z2-p05 Określenie Krytycznych Punktów Zagrożeń – Magazynowanie, przechowywanie CCP1 40

Zasada 3 Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 41

Z3-p01 Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie towarów CP1 41
Z3-p02 Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie CCP1. 42

Zasada 4 Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 43

Z4-p01 Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 43
Z4-p02 Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1. 44
Z4-p03 Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1. 45
Z4-p04 Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 46
Z4-p05 Instrukcja wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu. 47

Zasada 5 Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 48

Z5-p01 Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1. 48
Z5-p02 Karta rozmrażania, mycia i dezynfekcji CCP1. 49
Z5-p03 Raport z przeglądu za rok CCP / CP 50

Zasada 6 Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 51

Z6-p01 Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 51
Z6-p02 Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 52
Z6-p03 Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 53

Zasada 7 Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków wyszczególnionych w zasadzie 1 – 6 54

Z7-p01 Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 54
Z7-p02 Wykaz stałych wewnętrznych czynności kontrolnych 55
Z7-p03 Dokumenty związane z Księgą HACCP 56

Księga GHP GMP 57

„Dekalog” Dobrej Praktyki Produkcyjnej 57
Alergeny – Instrukcja zapobiegająca kontaminacji 58
Instrukcja zdarzeń niebezpiecznych – fizycznych 59
Instrukcja szkolenia personelu 60
Karta lista pracowników przeszkolonych z zasad GHP / GMP / HACCP 61
Instrukcja zaopatrzenia zakładu w wodę. 62
Instrukcja higieny produkcji posiłków i potraw. 63
Instrukcja higieny osobistej pracowników 64
Instrukcja higienicznego korzystania z WC 65
Instrukcja mycie i dezynfekcja rąk 66
Instrukcja odpady żywnościowe, ochrona przed szkodnikami 67
Instrukcja postępowania przy ochronie przed szkodnikami 68
Lista dostawców towaru (stałe umowy) 69
Karta, lista pracowników z wykazem badań sanitarno-epidemiologicznych 70
Instrukcja przyjęcia urzędowej kontroli osób wizytujących zakładu. 71
Przywieszka identyfikacyjna otwartego opakowania 72
Karta przekazania dań do transportu/ rejestr ekspedycji. 73
Instrukcja monitorowania transportu wyrobów gotowych 74

P1 Procedura wycofanie półproduktów / półproduktów i produktów 75
P1-p1 Instrukcja niezgodności produktów 78

P2 Procedura mycia i dezynfekcji zakładu. 79

P2-p01 Instrukcja utrzymania higieny i czystości zakładu. 82
P2-p02 Instrukcja mycia i dezynfekcji urządzeń oraz sprzętu drobnego. 83
P2-p03 Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń do transportu. 84
P2-p04 Instrukcja mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych w maszynie do mycia: 85
P2-p05 Instrukcja mycia i dezynfekcji pomieszczeń produkcyjnych 86
P2-p06 Instrukcja mycia zaplecza socjalno – sanitarnego. 87
P2-p07 Instrukcja mycia i dezynfekcji sali konsumpcyjnej 88
P2-p08 Instrukcja mycia i dezynfekcji magazynów środków spożywczych 89
P2-p09 Instrukcja mycia, czyszczenia urządzeń produkcyjnych i sprzętu. 90
P2-p10 Instrukcja higieny transportu wyrobów gotowych 91
P2-p11 Karta mycia i dezynfekcji urządzeń i stref. 92
P2-p12 Karta Kontroli sanitarna samochodu. 93

Powrót do strony ➡  HACCP OnLine
Więcej o mnie ➡  http://chomikuj.pl/misiek.b

Jeśli nie jesteś w stanie podać dokumentacji, indywidualnej dla swojego zarządu, proszę zadzwonić do mnie pod nr. telefon 690 664 002 lub wysłać e-mail:  HACCP.dokumenty@wp.pl
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem, wysyłam 2/3 dni po złożeniu zamówienia na e-mail podanego w zamówieniu.

Dodaj do zakładek Link.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.