HACCP Restauracja

HACCP Restauracja

HACCP Restauracja
Największy błąd jaki może zrobić Właściciel Zakładu, to kupić dokumentację HACCP GHP / GMP wydrukowaną. Po jakimś czasie przychodzi Sanepid, każe wprowadzić zmiany i wtedy jesteśmy w kropce. Wprowadzamy nowe potrawy a dokumentacji HACCP nie możemy zmienić.

Wedłóg obowiązującego prawa. HACCP Restauracja

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność, powinna powołać z pośród swoich pracowników 3 osobową komisję HACCP do opracowania i prowadzenia dokumentacji HACCP GHP / GMP. Zamawiając moją dokumentację Ja jestem jedną z nich.

HACCP Restauracja

Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć:

  1. Księga HACCP według Codex Alimentarius
  2. Księgę GHP/GMP (Dobra Praktyka Higieniczna / Dobra Praktyka Produkcyjna)
  3. Księga Mycia i Dezynfekcji Zakładu
  4. Księga Procedur Systemowych
  5. Księga Program Ochrony Przed Szkodnikami (gryzoniami owadami

Przykładowy Spis Księgi 1. HACCP Restauracja

Profil Zakładu.
Wstęp do Księgi HACCP
Lokalizacja i otoczenie obiektu.
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego.
Zarządzenie wewnętrzne nr 1, powołanie zespołu ds. HACCP
Definicje podawane przez Codex Alimentarius
Ogólny opis systemu HACCP
Zasady Systemu HACCP

Zasada 1: Identyfikacja i analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń.

Przyczyny zagrożeń
Rodzaje potencjalnych zagrożeń.
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego.
Ustalenie granicznych parametrów – Autokształty
Analiza istotnych zagrożeń posiłków
Analiza istotnych zagrożeń posiłków
Analiza istotnych zagrożeń w procesie transportu.
Analiza planu monitorowania w procesie transportu.
Analiza zagrożeń i wyznaczenie CCP – Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP)

Etapy procesu przyjęcia surowców do magazynu, pętla kontroli.
Spis produktów, potraw.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Przyjęcie surowców.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Magazynowanie, przechowywanie.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Obróbka wstępna.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Obróbka właściwa.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Obróbka termiczna.
Określenie zagrożeń i kontroli CCP – Serwis / transport.
Określenie ustalenie zagrożeń i kontrola CCP – Napoje zimne.
Określenie ustalenie zagrożeń i kontrola CCP – Potrawy gotowe
Określenie ustalenie zagrożeń i kontrola CCP – Potrawy z półproduktu
Schemat procesu technologicznego – zupy, wywary, sosy
Schemat procesu technologicznego – potrawy mięsne.
Schemat procesu technologicznego – potrawy rybne
Schemat procesu technologicznego – gorące potrawy mieszane.
Schemat procesu technologicznego – gorące potrawy bezmięsne.
Schemat procesu technologicznego – zimne potrawy mieszane
Schemat procesu technologicznego – desery, ciasta, pieczywo
Schemat procesu technologicznego – dodatki warzywne, surówki i owoce
Schemat procesu technologicznego – dodatki warzywne, surówki i owoce, warzyw w zalewie.
Schemat procesu technologicznego – dodatki na zimno
Schemat procesu technologicznego – napoje bezalkoholowe, napoje gorące.
Schemat procesu technologicznego – napoje gorące.
Schemat procesu technologicznego – potrawy z półproduktu
Schemat procesu technologicznego – napoje z półproduktów
Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe

Zasada 3: Ustalenie granicznych parametrów i ustalenie dopuszczalnych limitów tolerancji dla każdego CP i CCP

Ustalenie wymagań – przyjęcie towaru.
Ustalenie wymagań – przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.
Ustalenie wymagań – Obróbka termiczna.
Ustalenie wymagań – Transportu wyrobów gotowych.
Ustalenie wymagań w CCP1 i CP 1, 2, 3 monitorowanie i działania korygujące.

Zasada 4: Ustalenie sposobu (procedury) monitorowania dla każdego CP / CCP.

Karta Kontroli w CCP1 przechowywanie w urządzeniach chłodniczych.
Instrukcja CCP1 Przechowywania magazynowego.
Karta wycofania i zniszczenia towaru      .

Zasada 5: Określenie działań korygujących dla każdego CP i CCP.

Instrukcja CP1 monitorowanie, przyjęcie towaru.
Instrukcja CP2 Prowadzenie procesów technologicznych.
Instrukcja CP3 Transportu wyrobów gotowych.
Karta kontroli rozmrażania, mycia i dezynfekcji urządzeń chłodniczych.
Określenie działań korygujących i zapobiegawczych.

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji systemu HACCP HACCP Restauracja

Karta kontroli z przeglądu CCP za rok      .
Karta wykrycia niezgodności.
Weryfikacja systemu HACCP.
Instrukcja weryfikacji systemu HACCP.
Instrukcja przegląd systemu HACCAP     .
Plan audytu wewnętrznego i przeglądów.
Powołanie audytora.
Karta Kontroli z audytu wewnętrznego.
Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP.
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce.

Zasada 7: Opracowanie dokumentacji systemu HACCP. HACCP Restauracja

Opracowanie i prowadzenie dokumentacji.
Rejestr zmian księgi, systemu HACCP, GMP / GHP.
Szkolenia odpowiedzialności i uprawnienia personelu.
Rejestr pracowników przeszkolonych z zasad HACCP, GHP / GMP.

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

HACCP Restauracja z Cateringiem

Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć:

  1. Przykładowa Księgę HACCP według Codex Alimentarius.pdf
  2. Przykładowa Księgę GHPGMP (Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Produkcyjna).pdf
  3. Przykładowa Księgę Mycia i Dezynfekcji Zakładu.pdf
  4. Przykładowa Księga Ochrony przed szkodnikami Gastronomia (gryzoniami owadami).pdf
  5. Przykładowa Księgę Procedur Systemowych.pdf

Jeśli spodoba się Państwu moja dokumentacja, proszę napisać o niej, kilka słów na stronie, przy dokumentacji którą zakupiliście.

Dzięki temu inni odnajdą, tę stronę dużo szybciej.

Jeśli potrzebujesz dokumentacji indywidualnej dla swojego zakładu zadzwoń lub napisz.

Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Z wyrazami podziękowania Mieczysław B.

Kontakt tel. 690 664 002 / e-mail: HACCP.dokumenty@wp.pl