HACCP Restauracja

HACCP Restauracja

Największy błąd jaki może zrobić Właściciel Zakładu, to kupić dokumentację HACCP GHP / GMP wydrukowaną. Po jakimś czasie przychodzi Sanepid, każe wprowadzić zmiany i wtedy jesteśmy w kropce. Wprowadzamy nowe potrawy a dokumentacji HACCP nie możemy zmienić.

Według obowiązującego prawa. HACCP w Restauracji

Każda osoba która prowadzi działalność gospodarczą i wprowadza do obiegu żywność, powinna powołać z pośród swoich pracowników 3 osobową komisję HACCP do opracowania i prowadzenia dokumentacji HACCP GHP / GMP. 

Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć: HACCP Restauracja HACCP Restauracja

  1. Księga HACCP według Codex Alimentarius
  2. Księgę GHP/GMP (Dobra Praktyka Higieniczna / Dobra Praktyka Produkcyjna)
  3. Księga Mycia i Dezynfekcji Zakładu
  4. Księga Procedur Systemowych
  5. Księga Program Ochrony Przed Szkodnikami (gryzoniami owadami

Przykładowy Spis Księgi 1. HACCP dla Restauracji  HACCP Restauracja

Spis treści strona nr.

Profil Zakładu 4
Polityka Bezpieczeństwa Żywnościowego. 5
Opis, lokalizacja i otoczenie zakładu 6
Krótki opis działalności: 7
Wykaz grób przygotowywanych potraw. 8

Instrukcja, prowadzenie procesów technologicznych 10
Przyjęcie i ocena organoleptyczna półproduktów / towaru 10
Przechowywanie surowców / półproduktów 11
Przechowywanie surowców / półproduktów w lodówkach i zamrażarkach 11
Rozmrażanie surowców / półproduktów 11
Pobranie do produkcji surowców / półproduktów 12
Obróbka wtórna czysta 12
Obróbka termiczna. 12
Obróbka termiczna frytek mrożonych / obniżenie obecności akryloamidu 13
Obróbka końcowa / komponowanie potrawy 14
Wydawanie / serwis 14

Etapy procesu, schemat technologiczny produkcji. 15
Instrukcja weryfikacji schematu technologicznego w praktyce 16
Weryfikacja schematów technologicznych w praktyce 17
Definicje podawane przez Codex Alimentarius 18
Autokształty z zakresu aplikacji 20
Analiza zagrożeń i wyznaczenie CCP – Drzewo decyzyjne Codex Alimentarius 21
Priorytet zagrożeń dla poszczególnych etapów procesu technologicznego. 22

Zasada 1: Określanie możliwych zagrożeń, przeprowadzenie analiz. 23 HACCP Restauracja

Z1-p1 Identyfikacja przyczyny zagrożeń 23
Z1-p2 Identyfikacja potencjalnych zagrożeń. 24
Z1-p3 Analiza istotnych zagrożeń procesów produkcyjnych 25

Zasada 2: Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (CCP) 26 HACCP w Restauracji

Z2-p01 Schemat procesu technologicznego – z półproduktów 26
Z2-p02 Schemat procesu technologicznego – potrawy gotowe 27
Z2-p03 Schemat procesu technologicznego – napoje zimne i gorące 28
Z2-p04 Określenie zagrożeń i kontrola CCP – Przyjęcie i przechowywanie półproduktów. 29
Z2-p05 Określenie zagrożeń i kontrola CCP – Potraw gotowych 30

Zasada 3: Ustalenie granicznych wartości limitów w CCP 31 HACCP w Restauracji

Z3-p01 Ustalenie granicznych wymagań – przyjęcie surowców / półproduktów CP1 31
Z3-p02 Ustalenie granicznych wymagań – przechowywanie surowców / półproduktów CCP1. 32

Zasada 4: Ustanowienie i wprowadzenie skutecznych procedur monitorowania Cp1 i CCP1 33

Z4-p01 Instrukcja monitorowanie, przyjęcie towaru CP1. 33
Z4-p02 Instrukcja przechowywania magazynowego CCP1. 34
Z4-p03 Karta Kontroli przechowywanie w urządzeniach chłodniczych w CCP1. 35
Z4-p04 Instrukcja wycofania i zniszczenia towaru 36

Z4-p05 Instrukcja wymiany tłuszczu smażalniczego i obecności akryloamidu. 37
Zasada 5: Ustanowienie działań naprawczych, na wypadek pojawienia się odchyleń w CP i CCP 38
Z5-p01 Określenie działań korygujących i zapobiegawczych CP1 i CCP1. 38
Z5-p02 Karta rozmrażania, mycia i dezynfekcji CCP1. 39
Z5-p03 Karta z przeglądu za rok CP i CCP 40

Zasada 6: Ustalenie sposobu weryfikacji w celu sprawdzenia, czy zasady 1 – 5 działają skutecznie 
Z6-p01 Instrukcja weryfikacji systemu HACCP 41
Z6-p02 Plan audytów wewnętrznego i przeglądów 42
Z6-p03 Protokół z audytu wewnętrznego systemu HACCP 43

Zasada 7: Opracowanie w celu wykazania skutecznego stosowania środków w zasadzie 1 – 6
Z7-p01 Opracowanie i prowadzenie dokumentacji. 44
Z7-p02 Wykaz stałych wewnętrznych czynności kontrolnych 45

Więcej o mnie http://chomikuj.pl/misiek.b

Aby wybrać dokumentację dla swojego zakładu Szukaj w kategoriach po lewej stronie

Szukając dokumentacji dla swojego zakładu, w pierwszej kolejności proszę szukać po kategoriach, potem zwróć uwagę na „Spis sprzedawanych potraw

HACCP Restauracja z Cateringiem

Komplet dokumentacji, według Sanepidu należy rozumieć:

  1. Przykładowa Księgę HACCP według Codex Alimentarius spis treści jak wyżej.
  2. Przykładowa Księgę GHPGMP (Dobra Praktyka Higieniczna Dobra Praktyka Produkcyjna).pdf
  3. Przykładowa Księgę Mycia i Dezynfekcji Zakładu.pdf
  4. Przykładowa Księga Ochrony przed szkodnikami Gastronomia (gryzoniami owadami).pdf
  5. Przykładowa Księgę Procedur Systemowych.pdf

Jeśli spodoba się Państwu moja dokumentacja, proszę napisać o niej, kilka słów na stronie, przy dokumentacji którą zakupiliście.

Dzięki temu inni odnajdą, tę stronę dużo szybciej.

Jeśli potrzebujesz dokumentacji indywidualnej dla swojego zakładu zadzwoń lub napisz.
Dokumentacja będzie przygotowana w porozumieniu z Państwem , wysyłam 2 / 3 dni po złożeniu zamówienia na e-maila podanego w zamówieniu.

Z wyrazami podziękowania Mieczysław B.

Kontakt tel. 690 664 002 / e-mail: HACCP.dokumenty@wp.pl  

Dodaj komentarz