Obecności akryloamidu w żywności

Obecności akryloamidu w żywności Na dzień dzisiejszy należy przeprowadzić zmiany wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2158 z dnia 20 listopada 2017 r. ustanawiające środki łagodzące i poziomy odniesienia służące ograniczeniu obecności akryloamidu w żywności. Zakłady w których sprzedawane są frytki muszą to zrobić, aby nie czepiał się sanepid.

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści

HACCP GHP/GMP Przykładowy Spis Treści Przedstawiam przykładowy spis treści który występuję w dokumentacji dla gastronomii, w której posiłki przygotowuje się od surowca, zakład prowadzi również catering.  W dokumencie jest wszystko co wymaga sanepid od zakładu, w tym urządzenia chłodnicze jako CCP1.  Dokumentacja Systemu HACCP GHP GMP dla Gastronomii opracowana pod… Czytaj dalej …

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności

Przepisy w sprawie bezpieczeństwa żywności 1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 (1) w sprawie higieny środków spożywczych podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze mają obowiązek postępować zgodnie z ogólnymi wymogami dotyczącymi higieny wyszczególnionymi w załącznikach I i II do tego rozporządzenia. Przepisy te zostały uzupełnione szczególnymi wymogami w… Czytaj dalej …

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST

HACCP CO TO JEST HACCP CO TO JEST HACCP Analiza ZAGROŻEŃ i krytyczne punkty kontroli  HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez  wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia CRITICAL krytyczne, odpowiednie dla opanowania procesu CONTROL kierowanie, sterowanie, nadzór, warunki POINTS punkty, miejsca, postępowanie  Jest to system polegający na identyfikacji… Czytaj dalej …

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

ROZ (WE) NR 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZPORZĄDZENIE ROZ. (WE) NR 852/2004 P. E. i R. z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Artykuł 1 Zakres Niniejsze rozporządzenie ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora… Czytaj dalej …

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP

Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Najważniejszym urządzeniem w kuchni jest nóż. Aby kucharz miał zadowolenie ze swoich narzędzi potrzeba jeszcze wiele czynników o których jeszcze nie wiele się mówi. Wiele miejsca poświęca się tematyce urządzeń kuchennych i procesów technologicznych kuchni zbiorowego żywienia. Noże i narzędzia kuchenne a HACCP Ja… Czytaj dalej …

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS

HACCP według CODEX ALIMENTARIUS ZALECANE MĘDZYNARODOWE ZASADY POSTĘPOWANIA OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI HACCP według CODEX ALIMENTARIUS SEKCJA I – CELE SEKCJA II – ZAKRES, WYKORZYSTANIE I DEFINICJE HACCP według CODEX ALIMENTARIUS 2.1. ZAKRES 2.2. WYKORZYSTANIE 2.3. DEFINICJE SEKCJA III- PRODUKCJA WSTĘPNA 3.1. HIGIENA ŚRODOWISKA 3.2. HIGIENA I PRODUKCJA W ŹRÓDŁACH POŻYWIENIA… Czytaj dalej …